Verpleegkundig Leiderschap - najaar

Ben jij een ambitieuze verpleegkundige, continue bezig met persoonlijke ontwikkeling en wil je vanuit jouw inhoudelijke expertise meer invloed uitoefenen op de dagelijkse én strategische koers van de organisatie, maar weet je niet goed hoe? Schrijf je dan nu in voor ons ontwikkeltraject Verpleegkundig Leiderschap!

In ons unieke programma Verpleegkundig Leiderschap brengen wij een groep gedreven verpleegkundigen bij elkaar die het verschil willen maken in hun organisatie. Verpleegkundigen zijn een onmisbare schakel tussen de dagelijkse praktijk van zorg en het beleid en bestuur in zorgorganisaties. Vanuit inhoudelijke expertise en verschillende rollen en functies dragen verpleegkundigen een unieke bijdrage aan de continue verbetering van de kwaliteit en organisatie van zorg. Tegelijkertijd is het verloop van verpleegkundigen in alle sectoren van de zorg hoog omdat hen vaak onvoldoende uitdaging geboden wordt. Het ontwikkelen van verpleegkundig leiderschap is daarom nú nodig voor een duurzame toekomst van de sector.

Het programma bestaat uit twee opeenvolgende dagen (met overnachting) en een terugkommiddag met intervisie. In het programma krijgt je inzichten in jouw persoonlijke leiderschapsstijl, staan we stil bij de scope van jouw functie, leer je hoe je meer invloed kunt uitoefenen op strategische niveau en bieden we je concrete handvatten voor het sturen op kwaliteit, veiligheid en organisatieontwikkelingen. De inbreng van casuïstiek uit de eigen organisatie vormt een belangrijk onderdeel van het programma.

Programma:

Dag 1:                  

Thema 1 | Introductie in Verpleegkundig Leiderschap

Aan de hand van inspiratie uit landelijke ontwikkelingen en onze kennis en ervaring op het thema Verpleegkundig Leiderschap gaan we met elkaar in gesprek over wat ieders persoonlijke ambities zijn. Welke invulling geef je aan jouw leiderschapsrol? Hoe toon je nu verpleegkundig leiderschap en welke stappen wil je hierin zetten? Welke professionele rolontwikkeling past hierbij?

Thema 2 | Persoonlijk leiderschap

Door middel van een DISC persoonlijkheidsprofiel (BdB Zorg is DISC gecertificeerd) krijg je inzicht in jouw eigen persoonlijke leiderschapsstijl. Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren en waarden? En hoe kan je deze inzetten voor effectieve samenwerking of coaching van collega’s? We bespreken ingebrachte casuïstiek en oefenen met het ontwikkelen en inzetten van jouw persoonlijke leiderschapsstijl.

Avondprogramma met intervisie in de bosrijke omgeving van Amersfoort

Dag 2:                        

Thema 3 | Sturen op kwaliteit & veiligheid

Op dag 2 gaan we in op de meest recente ontwikkelingen in het thema kwaliteit & veiligheid. Op basis van de BdB Zorg visie op kwaliteit & veiligheid gaan we met elkaar in gesprek over jouw eigen rol als verpleegkundig leider in kwaliteitsverbeteringen in de organisatie. Deelnemers brengen casuïstiek in waarmee we reflecteren op ieders rol in kwaliteit & veiligheid. We delen praktische tools en handvatten die ingezet kunnen worden in de eigen organisatie.

Thema 4 | Invloed op strategie en beleid

In het laatste thema zoomen we uit en verkennen we jouw rol als verpleegkundig leider in strategische organisatieontwikkelingen. In hoeverre acteer je al op het strategisch niveau in de organisatie? Hoe kan jij de invloed vergroten op strategie, beleid en organisatieontwikkelingen? Aan de hand van praktische oefeningen en voorbeelden gaan we in op hoe jij verpleegkundig leiderschap in kunt zetten om een optimaal samenspel tussen zorgprofessionals, bestuur en management te faciliteren.

Terugkommiddag

Tijdens de terugkommiddag blikken we terug op de geleerde lessen en uitgevoerde acties. We sluiten af met een gezamenlijke intervisie waarin we stilstaan en ervaringen uitwisselen over situaties in jouw eigen dagelijkse praktijk, waarin de thema’s uit het ontwikkeltraject zijn toegepast. De intervisie wordt volgens een vaste methodiek uitgevoerd.

Werkvormen

  • Kennis -en inspiratiesessies waarin continue de koppeling tussen de theorie (kennis) en de praktijk van de deelnemers gemaakt wordt;
  • Reflectiesessies waarin d.m.v. methodische intervisie ingezoomd wordt op persoonlijk leiderschap en casuïstiek van de deelnemers;
  • Tussentijdse persoonlijke en groepsopdrachten om opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen.

Accreditatie

Dit ontwikkeltraject is door het Kwaliteitsregister van V&VN en het Register Zorgprofessionals geaccrediteerd met 16 accreditatiepunten.

Trainers

Jesper van der Waal – ervaren organisatieontwikkelaar in de ouderenzorg en specialist leiderschap en samenspel
Mathilde Berghout – gepromoveerd op het thema medisch leiderschap aan de Erasmus Universiteit
Marit de Kock – trainer verpleegkundig leiderschap, zorginhoudelijke achtergrond

Enthousiast geworden? Schrijf je hieronder direct in of neem gerust telefonisch/per e-mail contact met ons op voor meer informatie.

BdB Zorg biedt het ontwikkeltraject ook incompany aan. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk onze brochure.

Datum
12 en 13 oktober 2022 - 09:00 - 17:00 uur
Een avondprogramma met overnachting maakt deel uit van het programma.
1 december 2022 - 13:00 – 17:00 uur intervisiemiddag.

Investering
€ 995,-
Dit bedrag is exclusief btw en overnachtings-/locatiekosten.

BdB is een CRKBO geregistreerde organisatie. Studiekosten kunnen dus in veel gevallen worden afgetrokken van de belasting.

Doelgroep
Verpleegkundigen die nu of in de toekomst als belangrijke schakel willen bijdragen aan duurzame ontwikkelingen in hun organisatie. Bijvoorbeeld regieverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, kwaliteitsverpleegkundigen of coördinerend verpleegkundigen. Verpleegkundigen uit alle sectoren in de zorg zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. De inhoud van het programma is gekoppeld aan de landelijke vastgestelde CanMEDS rollen van het beroepsprofiel (hbo-)verpleegkundigen en specifiek aan de rollen samenwerkingspartner, organisator en professional en kwaliteitsbevorderaar.

Locatie
Omgeving Amersfoort.

Meer informatie
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Mathilde Berghout 

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top