Bouwen aan organisaties

Samen met onze relaties uit de bouwbranche behalen wij vanuit het vak organisatieontwikkeling duurzame en aantoonbare resultaten.

Ben je al klaar voor de Wkb?

De ingangsdatum van de wet komt steeds dichterbij.
Word samen met ons Wkb-ready?

 

Mensen maken het verschil 

Bouwen aan resultaat vergt bouwen aan mensen. Wij bouwen mee met onze resultaatgerichte opleidingen en inspiratiesessies.

Samen bouwen aan organisaties

Samen met onze relaties geeft ons team van ondernemende professionals vorm aan de ontwikkeling van de branche, organisaties, projecten, teams en individuen.
Vanuit inhoudelijke kennis van de branche, kernprocessen en het vak organisatieontwikkeling streven wij samen naar aantoonbaar duurzame effecten.

Branchethema’s centraal

De kansen en uitdagingen in de organisaties en projecten in de branche staan centraal bij de ontwikkeling van onze dienstverlening.
Samen met onze relaties bereiken wij resultaten door aan te sluiten bij de actuele strategische, tactische en operationele ambities van onze relaties.

  • Duurzaamheid
  • Wet kwaliteitsborging
  • Ketensamenwerking in de woningbouwopgaven
  • Veiligheid
  • Samen Slimmer ontwikkelen

Ben jij al voldoende voorbereid op de duurzaamheidseisen voor 2030 en groeiende opdrachtgeversambities van 2025 voor jouw organisatie, projecten en medewerkers?

Vanuit intrinsieke motivatie helpen wij je simpel, laagdrempelig en praktisch om stappen te zetten met duurzaamheid. Door samen met jouw organisatie duurzaamheid als grote opgave stapsgewijs tastbaar te maken, een passende doorvertaling voor jullie organisatie te ontwikkelen, deze te implementeren en onafhankelijk te toetsen en te borgen. In de vorm van implementatie, begeleiding of een vaste coördinatierol.

 

Wij ondersteunen je over de lijn van:

  • Strategie en implementatie;
  • Ontwikkeling van jouw praktijkgerichte aanpak in projecten aan de hand van afgeronde proefprojecten;
  • Tastbaar maken, rapporteren en verbeteren van milieuprestatie en draagvlak.

Uitgangspunten voor ons:

  • We zoeken altijd naar de slimste, efficiënte en meeste effectieve aanpak;
  • We sluiten aan op bestaande initiatieven en manier van werken.
Tobias
Somers
Rutger
Wilschut

Ben je al klaar voor de Wkb? Organisaties in de keten staan voor de uitdaging om de impact van de Wkb te vertalen naar concrete en behapbare acties. Wat betekent de Wkb voor jouw eigen organisatie, processen en mensen en de samenwerking met andere stakeholders?

Houd het simpel en laat de huidige manier van werken het vertrekpunt zijn.

 

Wij ondersteunen je in het vaststellen wat de Wkb voor jouw organisatie en samenwerkingen betekent en wat er nodig is om Wkb-proof te zijn. Dit doen we door een nulmeting, trainingen, opleidingen, structuuraanpassingen en programmamanagement.

Wil je meer informatie over de Wkb? Bekijk dan onze Wkb-website.

Rutger
Wilschut
Gertjan
Wessels

Samenwerken wordt steeds meer erkend als noodzakelijk onderdeel om de ambities vanuit het grondstoffen- en klimaatakkoord en het CO2 neutraal maken van de woningvoorraad te kunnen behalen. De focus gaat van projectgericht naar resultaatgericht.

De vernieuwende samenwerkingsvormen vergen aanpassingen in organisatievormen, processen, in houding en gedrag van mensen. Dit gaat niet vanzelf.

Wij ondersteunen organisaties en ketens bij het ontwikkelen en (in)richten van vernieuwende samenwerkingen vanuit kernwaarden van de organisatie. Wij vertalen deze op een gestructureerde wijze naar competentieontwikkeling van medewerkers om tot toekomstbestendige samenwerkingen te komen.

Anneke
Westerhuis
Martijn
Scheijde

Het is logisch en terecht dat er in toenemende mate aandacht is voor veiligheid in de brede bouw- en infrabranche; veiligheid in de brede zin van het woord. Naast bouwplaatsveiligheid, is er steeds meer focus op constructieve veiligheid, ARBO veiligheid en omgevingsveiligheid.

Veiligheid dient als geïntegreerd onderdeel van een organisatie en project te worden benaderd.

Wij helpen opdrachtgevers met het invullen van hun verantwoordelijkheid voor de integrale veiligheid.

Guido
Dekker
Sven
Warmerdam

(Ontwikkel)projecten worden gekenmerkt door een veelheid aan belangen, posities en verschil in werkwijzen waardoor ideeën niet van de grond komen, voortgang stagneert, er onnodig veel extra werk wordt geleverd en de kosten hiermee oplopen.

Wij helpen je door middel van onze Samen Slimmer en Sneller Resultaat methodiek (gebaseerd op Scrum, Lean en Agile in de bouwsector) waarmee wij de integrale samenwerking bevorderen, het proces efficiënter doorlopen, het beste alternatief vooropzetten en hiermee de kosten van de ontwikkeling of het project reduceren.

Vanuit een onafhankelijke rol ondersteunen wij initiatieven, altijd als onderdeel van het projectteam en op het snijvlak tussen belangen, proces en samenwerking. Vanuit de rol als procescoach, samenwerkingscoach, spiegelaar en verbinder.

Maaike
Korenstra
Martijn
Scheijde

Inspiratie voor
de bouw en infra
sector

Als branchegericht business en organisatieontwikkelbedrijf zijn wij continu bezig met kansen en uitdagingen van organisaties en mensen in de branche. Wij zijn voortdurend in gesprek met onze relaties over deze actuele thema’s. Dit doen wij onder andere door op maat gemaakte branche specifieke inspiratiesessies en opleidingen.

Actueel

Met creativiteit en actuele kennis van de uitdagingen in de markt zijn we continu samen in beweging.

Blog

Duurzame inzetbaarheid, wat betekent dit voor jouw organisatie?

Elke dag worden we ermee geconfronteerd, het grote personeelstekort als maatschappelijke uitdaging. Veel sectoren hebben hiermee te maken, ook in de bouwsector zorgt het tekort aan personeel voor grote uitdagingen.

Onepager

Stap jij ook op de veiligheidsladder?

Veiligheid in de bouw verdient continu aandacht in projecten én organisaties. De Governance Code Veiligheid in de Bouw heeft het verbeteren van houding en gedrag met betrekking tot veilig werken als speerpunt benoemd. Om deze verbetering te bereiken is de Safety Culture Ladder als hulpmiddel aangewezen.

31-05-2023
Inspiratiesessie

Sleutelrol voor HR in de implementatie van de Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan, een enorme wetswijziging, waar er bij de implementatie vooral aandacht is voor de structuur kant welke veel gaat over regels en procedures. Echter, de grootste factor die een succesvolle implementatie en uitvoering van de omgevingswet gaat bepalen, is vanuit de cultuur van de organisatie.

“Met vertrouwen kunnen wij beter bouwen”

Allemaal werken wij met affiniteit voor de bouw en infra sector. Iedereen in ons team draagt bij vanuit zijn eigen ervaring, expertise en de overtuiging dat het altijd beter kan.

Blijf op de hoogte

Frequent organiseren wij inspiratiesessies over relevante kansen en uitdagingen in de bouw en infra. Wil je graag een uitnodiging ontvangen voor deze bouw en infra gerichte inspiratiesessies?

Top