Bouwen aan organisaties

Samen met onze relaties uit de bouwbranche behalen wij vanuit het vak organisatieontwikkeling duurzame en aantoonbare resultaten.

Ben je al klaar voor de Wkb?

De ingangsdatum van de wet komt steeds dichterbij.
Word samen met ons Wkb-ready?

 

Mensen maken het verschil 

Bouwen aan resultaat vergt bouwen aan mensen. Wij bouwen mee met onze resultaatgerichte opleidingen en inspiratiesessies.

Samen bouwen aan organisaties

Samen met onze relaties geeft ons team van ondernemende professionals vorm aan de ontwikkeling van de branche, organisaties, projecten, teams en individuen.
Vanuit inhoudelijke kennis van de branche, kernprocessen en het vak organisatieontwikkeling streven wij samen naar aantoonbaar duurzame effecten.

Branchethema’s centraal

De kansen en uitdagingen in de organisaties en projecten in de branche staan centraal bij de ontwikkeling van onze dienstverlening.
Samen met onze relaties bereiken wij resultaten door aan te sluiten bij de actuele strategische, tactische en operationele ambities van onze relaties.

 • Duurzaamheid en transformatie
 • Omgevingswet en Wkb
 • Processen en optimalisatie
 • Veiligheid
 • Samenwerking in projecten en tenders
 • Strategie en markt
 • BdB Academy
 • Leren en ontwikkelen

De toenemende milieueisen en wensen voor projecten, de verstevigde wet- en regelgeving en ambities van opdrachtgevers vragen om een hogere ondergrens van verduurzaming voor alle organisaties.

Er verandert in het domein van verduurzaming meer dan ooit. Ambities van opdrachtgevers worden steviger over de lijn van materiaal- en energiegebruik, en filteren actief op marktpartijen die in 2025 al mee kunnen in de snelheid. Internationale milieurapportage verplichting (CSRD / ESG) schetst ook een toenemende Europese druk om te versnellen in de verduurzaming. 

 

 

Het praktisch, simpel en laagdrempelig organiseren van duurzaamheid is een continu ontwikkelvraagstuk binnen iedere organisatie, die passend moet zijn bij de context van jouw organisatie.

Samen met jouw organisatie kunnen we duurzaamheid stapsgewijs tastbaar maken, een passende doorvertaling voor jullie organisatie ontwikkelen, deze implementeren en onafhankelijk toetsen en borgen. In de vorm van implementatie, begeleiding bij certificering of een vaste coördinatierol.

Tobias
Somers
Rutger
Wilschut

Ben je al klaar voor de Omgevingswet? Specifiek voor jouw organisatie brengt de Omgevingswet verschillende wijzigingen met zich mee, zoals de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, Participatie en Veiligheid in de directe omgeving van het bouwwerk. Organisaties in de keten staan voor de uitdaging om de impact van de Omgevingswet te vertalen naar concrete en behapbare acties. Wat betekent de Omgevingswet en de verschillende onderdelen voor jouw eigen organisatie, processen en mensen en de samenwerking met andere stakeholders?

 

Houd het simpel en laat de huidige manier van werken het vertrekpunt zijn.

Wij ondersteunen je in het vaststellen wat de Omgevingswet voor jouw organisatie en samenwerkingen betekent en wat er nodig is om Omgevingswet-proof te zijn. Dit doen we met een nulmeting, trainingen, opleidingen, structuuraanpassingen en programmamanagement.

Sebastiaan
Tiemessen
Gertjan
Wessels

De hoeveelheid en complexiteit van de wet- en regelgeving nemen toe, daarnaast worden er steeds meer systemen en thema's gecertificeerd. Organisaties moeten hierop blijven anticiperen en indien nodig meebewegen met aanpassingen van processen. Tegelijkertijd gaan de projecen gewoon door en is de (werk)druk daar al hoog, deze moet niet onnodig worden belast. 

Dit vraagt om een optimale en efficiënte inrichting van de organisatie om enerzijds te voldoen aan de eisen en anderzijds de (administratieve) last in de operatie te beperken.

Een integraal en robuust managementsysteem is hiervoor een voorwaarde om toekomstbestendig te zijn en flexibel om te kunnen gaan met eventuele nieuwe ontwikkelingen en eisen.

Dit moet worden georganiseerd met een bij de organisatie passende balans in structuur en mens. BdB kan ondersteunen met kennis van normeringen, het bouwen en implementeren van integrale managementystemen.

Jetze
Visser
Adriaan
van 't Land

Veiligheid is één van de belangrijkste thema’s binnen de bouwsector. Vanuit de overheid wordt de bouwsector regelmatig geconfronteerd met nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving. Daarnaast zien we ook dat de Arbeidsinspectie met regelmaat bouwlocaties bezoekt en bouwpartijen (incl. opdrachtgevers) aanspreekt op de verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid.

We zien dat in de bouwsector nog steeds ongewilde incidenten en ongevallen plaatsvinden. Daarom is een belangrijk doel bij veel bouworganisaties de verbetering van de veiligheidscultuur. Dit zien we o.a. in de belangstelling voor het onderschrijven van de Governance Code Veiligheid in de bouw (GCVB) en het toepassen van instrumenten zoals de Safety Culture Ladder (SCL).

Het verbeteren van je veiligheidscultuur betekent een uitdaging die niet alleen met nog meer procesafspraken, extra regels en/of bouwinspecties wordt gerealiseerd. Daarom leggen we bij BdB Bouw graag de focus op verandermogelijkheden gerelateerd aan de menskant van de organisatie. 

Door het goede voorbeeld te geven, positieve aandacht te geven aan de prestaties van medewerkers en te streven naar samenwerking met iedereen in de organisatie kan je veel meer bereiken dan het opstellen van nog meer regels.

Voor het thema Veiligheid biedt BdB Bouw de volgende diensten aan:

 • BdB als aanbieder van opleidingen (bijv. gedragsaudits training, V&G ontwerpfase)
 • BdB als partner voor capaciteit (audits, observaties, inspecties en/of projectrollen)
 • BdB als organisatieontwikkelaar (veiligheidsbewustzijn programma’s, invoering, beheer en ontwikkeling van managementsystemen, zoals VCA, ISO 45001 en SCL)
 • BdB als kennispartner (o.a. kennissessies, inspiratiesessie, coaching)
Warner
Schumacher
Sven
Warmerdam

Projecten worden complexer, contractvormen veranderen en er moet steeds meer gebeuren met minder geld en minder mensen. Er is veel aan gelegen om het project voorspelbaar te hebben en te houden. Naast aandacht voor de harde structuur kant van een project, vraagt dit expliciete en periodieke aandacht voor de zachte kant van het project. Hoe werken we met elkaar samen, welke belangen hebben we, durven we naar elkaar uit te spreken wat we vinden en kennen we elkaar eigenlijk wel? Goede samenwerking levert een substantiële bijdrage aan een goed projectresultaat.

Als aan de 6 basisvoorwaarden voor samenwerking wordt voldaan is de kans op een voorspelbaar en succesvol project heel groot:

 1. We ervaren openheid om alles met elkaar te bespreken
 2. We zijn besluitvaardig
 3. We hebben respect voor elkaars belangen
 4. We nemen verantwoordelijkheid voor het project                         
 5. We hebben vertrouwen in een positief eindresultaat
 6. We hebben de beschikking over het juiste team in expertise en type personen

We ondersteunen teams in projecten om de samenwerking periodiek bespreekbaar te maken over de lijn van deze 6 basisvoorwaarden. In de vorm van sessies, project- of individuele coaching.

Sven
Warmerdam
Anneke
Westerhuis

Hoe organisaties omgaan met de dagelijkse veranderingen en daar in proberen te verbeteren is een continu proces. Strategie is een belangrijk proces voor het richten en aansturen van een organisatie. En daarmee het vertrekpunt voor organisatieontwikkeling.  

De snel veranderende en complexe omgeving waarin organisaties succesvol willen zijn, biedt steeds meer uitdagingen. Het maakt dat strategievorming geen kwestie van eens per jaar ‘de hei opgaan’ is, maar een dagelijks proces waar voortdurend aandacht voor moet zijn. Strategievorming is dus niet één moment in het jaar, maar vooral een competentie van mensen die continu oog hebben voor hun omgeving, risico’s en kansen zien en hierop bijsturen.  

Wij benaderen strategie op drie verschillende niveaus:

 • Van bestaansrecht en lange termijn positionering van de organisatie (missie/visie);  
 • Tot benoemen en realiseren van strategische doelen (organisatieontwikkeling);  
 • Tot op thematisch niveau richten, implementeren en bijsturen (bijv. HR, kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid). 

Op al deze niveaus zijn wij graag de sparringspartner, daarbij houden we overzicht op het geheel en borgen we een continue aandacht voor de middellange en lange termijn van organisaties. 

Kristen
Wokke
Sebastiaan
Tiemessen

We staan in de bouwsector voor behoorlijke uitdagingen die groter zijn dan onze eigen projecten en organisaties. Vanuit de BdB Academy hebben we de ambitie om bij te dragen aan de ambities, doelen en vraagstukken die sectorbreed spelen.  

Om deze reden organiseren wij vanuit de BdB Academy organisatie-overstijgende leergangen.

Leergangen die, doordat ze gevolgd worden door deelnemers uit verschillende organisaties, bijdragen aan kennisontwikkeling die de organisaties overstijgt. Deelnemers krijgen de kans te leren van deelnemers van mogelijke ketenpartners, contractpartners of deelnemers in vergelijkbare organisaties.  

Rosa
Bosman
Maaike
Korenstra

De arbeidsmarkt staat onder druk. De bouw- en infrasector heeft het grootste personeelstekort van alle sectoren in Nederland. Daarnaast wordt er steeds meer verwacht van onze medewerkers. Niet alleen omdat innovaties steeds sneller gaan, maar ook omdat er wordt gevraagd om steeds meer gezamenlijk als keten verantwoordelijkheid te dragen voor maatschappelijke uitdagingen.  

Dit betekent dat we als organisatie continu aandacht moeten hebben voor onze mensen. Het is onze passie om uit elke organisatie, team en individu het beste naar boven te halen. 

Als medewerkers in hun kracht staan, zijn we in staat om gewenste resultaten te blijven halen.  

We ondersteunen organisaties om vanuit een organisatiespecifieke visie op leren en ontwikkelen blijvend aandacht te hebben voor medewerkers, zowel op de structuurkant van organisaties als ontwikkeling van teams en medewerkers. Hierbij brengen we ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers in kaart, ontwerpen ontwikkelprogramma's, stimuleren kennisdeling en verbeteren we het leiderschap binnen organisaties.  

Maaike
Korenstra
Sebastiaan
Tiemessen

Inspiratie voor
de bouw en infra
sector

Als branchegericht business en organisatieontwikkelbedrijf zijn wij continu bezig met kansen en uitdagingen van organisaties en mensen in de branche. Wij zijn voortdurend in gesprek met onze relaties over deze actuele thema’s. Dit doen wij onder andere door op maat gemaakte branche specifieke inspiratiesessies en opleidingen.

Actueel

Met creativiteit en actuele kennis van de uitdagingen in de markt zijn we continu samen in beweging.

Blog

Duurzame inzetbaarheid

Door de snelle ontwikkelingen van de afgelopen tijd, zoals bijvoorbeeld het personeelstekort waar je niet meer onderuit kan, is er een sterke behoefte om het gesprek te voeren en elkaar te inspireren, om zo samen de uitdagingen van de sector aan te pakken. Uit de Human Capital netwerksessies en gesprekken die we hebben met relaties blijkt keer op keer dat duurzame inzetbaarheid echt een onderwerp is wat we moeten adresseren.

Blog

Generatieverschillen op de werkvloer, hoe houd je iedereen verbonden?

We hebben te maken met een nog grotere spanning op de arbeidsmarkt door de verdere groei van het aantal vacatures in combinatie met een dalende werkloosheid. Doordat het steeds moeilijker is om openstaande vacatures in te vullen wordt het steeds belangrijker om de mensen die in dienst zijn, op een goede manier te behouden. Veel organisaties hebben daarom het binden en boeien van personeel hoog op de agenda staan.

03-10-2023
Inspiratiesessie

Inspiratiesessie Samen Sneller Ontwikkelen en Bouwen

Tijdens deze inspiratiesessie nemen we de deelnemers mee in onze ervaringen uit afgeronde en lopende SSO-trajecten en hoe we daarin het voortraject hebben versneld en de onvoorspelbaarheid van de doorloptijd hebben verlaagd.

“Met vertrouwen kunnen wij beter bouwen”

Allemaal werken wij met affiniteit voor de bouw en infra sector. Iedereen in ons team draagt bij vanuit zijn eigen ervaring, expertise en de overtuiging dat het altijd beter kan.

Blijf op de hoogte

Frequent organiseren wij inspiratiesessies over relevante kansen en uitdagingen in de bouw en infra. Wil je graag een uitnodiging ontvangen voor deze bouw en infra gerichte inspiratiesessies?

Top