Bouwen aan organisaties

Samen met onze relaties uit de bouwbranche behalen wij vanuit het vak organisatieontwikkeling duurzame en aantoonbare resultaten.

Ben je al klaar voor de Wkb?

De ingangsdatum van de wet komt steeds dichterbij.
Word samen met ons Wkb-ready?

 

Mensen maken het verschil 

Bouwen aan resultaat vergt bouwen aan mensen. Wij bouwen mee met onze resultaatgerichte opleidingen en inspiratiesessies.

Samen bouwen aan organisaties

Samen met onze relaties geeft ons team van ondernemende professionals vorm aan de ontwikkeling van de branche, organisaties, projecten, teams en individuen.
Vanuit inhoudelijke kennis van de branche, kernprocessen en het vak organisatieontwikkeling streven wij samen naar aantoonbaar duurzame effecten.

Branchethema’s centraal

De kansen en uitdagingen in de organisaties en projecten in de branche staan centraal bij de ontwikkeling van onze dienstverlening.
Samen met onze relaties bereiken wij resultaten door aan te sluiten bij de actuele strategische, tactische en operationele ambities van onze relaties.

  • Duurzaamheid
  • Wet kwaliteitsborging
  • Ketensamenwerking in de woningbouwopgaven
  • Veiligheid
  • Samen Slimmer ontwikkelen

Hoe toekomstbestendig ben je als organisatie? De samenleving zit in een duurzaamheidstransitie waar de bouw- en infrasector een belangrijk onderdeel van zijn. Vanuit de maatschappelijke en projectopgaves moeten wij als sector, bedrijven en mensen duurzaamheid een integraal onderdeel van onze eigen organisatie en business laten zijn.

Wij helpen je duurzaam te verbeteren. Door vanuit jouw organisatie en dienstverlening continu duurzaamheid te begrijpen, te versimpelen en te implementeren.

 

Wij ondersteunen je met een aanpak die vanuit structuur en gedrag blijvend bijdraagt aan de aantoonbaarheid, prestatieverbetering en bewustzijn van duurzaamheid in jouw organisatie en projecten. Dit doen we door het vaststellen van een duurzaamheidsstrategie, de organisatie, de mensen hierop in te richten en duurzaamheid aantoonbaar te maken via de gewenste certificatie.

Tobias
Somers
Rutger
Wilschut

Ben je al klaar voor de Wkb? Organisaties in de keten staan voor de uitdaging om de impact van de Wkb te vertalen naar concrete en behapbare acties. Wat betekent de Wkb voor jouw eigen organisatie, processen en mensen en de samenwerking met andere stakeholders?

Houd het simpel en laat de huidige manier van werken het vertrekpunt zijn.

 

Wij ondersteunen je in het vaststellen wat de Wkb voor jouw organisatie en samenwerkingen betekent en wat er nodig is om Wkb-proof te zijn. Dit doen we door een nulmeting, trainingen, opleidingen, structuuraanpassingen en programmamanagement.

Wil je meer informatie over de Wkb? Bekijk dan onze Wkb-website.

Rutger
Wilschut
Nikki
van Leeuwen

Samenwerken wordt steeds meer erkend als noodzakelijk onderdeel om de ambities vanuit het grondstoffen- en klimaatakkoord en het CO2 neutraal maken van de woningvoorraad te kunnen behalen. De focus gaat van projectgericht naar resultaatgericht.

De vernieuwende samenwerkingsvormen vergen aanpassingen in organisatievormen, processen, in houding en gedrag van mensen. Dit gaat niet vanzelf.

Wij ondersteunen organisaties en ketens bij het ontwikkelen en (in)richten van vernieuwende samenwerkingen vanuit kernwaarden van de organisatie. Wij vertalen deze op een gestructureerde wijze naar competentieontwikkeling van medewerkers om tot toekomstbestendige samenwerkingen te komen.

Anneke
Westerhuis
Martijn
Scheijde

Het is logisch en terecht dat er in toenemende mate aandacht is voor veiligheid in de brede bouw- en infrabranche; veiligheid in de brede zin van het woord. Naast bouwplaatsveiligheid, is er steeds meer focus op constructieve veiligheid, ARBO veiligheid en omgevingsveiligheid.

Veiligheid dient als geïntegreerd onderdeel van een organisatie en project te worden benaderd.

Wij helpen opdrachtgevers met het invullen van hun verantwoordelijkheid voor de integrale veiligheid.

Guido
Dekker
Sven
Warmerdam

(Ontwikkel)projecten worden gekenmerkt door een veelheid aan belangen, posities en verschil in werkwijzen waardoor ideeën niet van de grond komen, voortgang stagneert, er onnodig veel extra werk wordt geleverd en de kosten hiermee oplopen.

Wij helpen je door middel van onze Samen Slimmer en Sneller Resultaat methodiek (gebaseerd op Scrum, Lean en Agile in de bouwsector) waarmee wij de integrale samenwerking bevorderen, het proces efficiënter doorlopen, het beste alternatief vooropzetten en hiermee de kosten van de ontwikkeling of het project reduceren.

Vanuit een onafhankelijke rol ondersteunen wij initiatieven, altijd als onderdeel van het projectteam en op het snijvlak tussen belangen, proces en samenwerking. Vanuit de rol als procescoach, samenwerkingscoach, spiegelaar en verbinder.

Maaike
Korenstra
Martijn
Scheijde

Inspiratie voor
de bouw en infra
sector

Als branchegericht business en organisatieontwikkelbedrijf zijn wij continu bezig met kansen en uitdagingen van organisaties en mensen in de branche. Wij zijn voortdurend in gesprek met onze relaties over deze actuele thema’s. Dit doen wij onder andere door op maat gemaakte branche specifieke inspiratiesessies en opleidingen.

Actueel

Met creativiteit en actuele kennis van de uitdagingen in de markt zijn we continu samen in beweging.

31-01-2022
Artikel

Wet Kwaliteitsborging aanbod 2022

De invoering van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) per 1 juli 2022 komt snel dichterbij en heeft voor jouw organisatie mogelijk een grote impact. Het is een uitdaging om deze impact in korte tijd te vertalen naar concrete en behapbare acties. Een aantal voorbereidingen zijn al getroffen, maar concrete praktijkervaring ontbreekt nog. Wij begeleiden jullie graag om Wkb-proof te worden! Maar welke manier past bij jou en de organisatie? Door middel van een Wkb-game of een Wkb-check? Bekijk hier onder de mogelijkheden. Mocht je andere vragen hebben, dan denken wij graag mee. Neem contact met ons op om verder kennis te maken en samen te bepalen wat er binnen jouw organisatie nodig is. 

07-02-2022
Blog

De Infrasector en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – wat is de impact?

We horen en zien het steeds vaker voorbij komen: de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De wet kent een aantal doelen: de kwaliteit van bouwwerken verhogen, de (informatie)positie van de consument verbeteren en het verduidelijken van de rolverdeling in de keten. Om deze doelen te behalen brengt de wet een aantal wijzigingen met zich mee en daarover krijgen we vaak de vraag: wat is de impact op ons werk? 

15-02-2022
Inspiratiesessie

Toekomstbestendig en duurzaam samenwerken

Effecten vertalen naar competentieontwikkeling medewerkers in ketenteams en in organisaties om te komen tot toekomstbestendige samenwerkingen.

“Met vertrouwen kunnen wij beter bouwen”

Allemaal werken wij met affiniteit voor de bouw en infra sector. Iedereen in ons team draagt bij vanuit zijn eigen ervaring, expertise en de overtuiging dat het altijd beter kan.

Blijf op de hoogte

Frequent organiseren wij inspiratiesessies over relevante kansen en uitdagingen in de bouw en infra. Wil je graag een uitnodiging ontvangen voor deze bouw en infra gerichte inspiratiesessies?

Top