Inspiratiesessies en opleidingen

In de bouw- en infrabranche maken mensen het verschil. Zij zijn continu op zoek naar relevante inspiratie en vaardigheden om ook morgen het verschil te kunnen maken. Benieuwd naar onze bouw- en infraspecifieke inspiratiesessies en opleidingen?


Inspiratiesessies & Opleidingen

13-06-2024
14-06-2024
Samen sterk buiten

BdBuiten - 24 uurs editie - 2024

Als je als professional lekker in je vel zit en energie uitstraalt gaat je omgeving daar ook in mee. Waar kan je meer energie uit halen dan 24 uur in de natuur? Door in een andere omgeving te zijn en met elkaar unieke buitenactiviteiten te doen breken we op persoonlijk vlak én organisatieniveau de bestaande denkkaders open.

13-06-2024
Inspiratiesessie

Het Human Capital Netwerk in de bouwsector - Projectoverstijgend leren: hoe borg je dat in de organisatie?

De complexiteit van projecten waar we in de bouw- en infrasector dagelijks aan werken neemt al een tijdlang toe. Dit brengt leuke en spannende uitdagingen met zich mee. Dit gaat niet altijd in één keer goed en daarom is het belangrijk dat de projecten van elkaar leren, inclusief uiteraard de goede uitkomsten!

20-06-2024
Inspiratiesessie

Psychologische veiligheid

Het thema psychologische veiligheid is de afgelopen jaren een breed- en veelbesproken onderwerp. Maatschappij breed, maar ook binnen de bouw- en infrasector neemt de aandacht hiervoor toe. Vanuit BdB organiseren we binnenkort een interessante inspiratiesessie over dit thema. 

02-07-2024
Inspiratiesessie

Wkb in de praktijk

Per 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Iedereen is benieuwd naar de eerste ervaringen en hoe andere partijen diverse zaken in de praktijk oppakken. Tijdens deze inspiratiesessie gaan we gezamenlijk het gesprek aan om praktijkervaringen met elkaar te delen. 

03-07-2024
Inspiratiesessie

De 5 succesfactoren van prestatieverbetering in projecten

Vanuit BdB begeleiden we al jarenlang projecten en contracten op het gebied van samenwerking en maken we deze samenwerking meetbaar. Graag delen wij onze ervaringen met jullie tijdens deze inspiratiesessie. 

17-09-2024
Inspiratiesessie

Psychologische Veiligheid - september

Het actuele thema psychologische veiligheid is een breed- en veelbesproken onderwerp. Ook bij BdB zien we een toenemende interesse voor dit thema. Vanuit onze expertise hebben we daarom het afgelopen jaar hierover twee inspiratiesessies georganiseerd. Doel van deze sessies was het gesprek hierover te stimuleren en ervaringen uit te wisselen.  

18-09-2024
Inspiratiesessie

Duurzaam opdrachtgeverschap voor een Waterschap

Duurzaam opdrachtgeverschap is een wens, eis en een strategie voor steeds meer opdrachtgevende partijen binnen de bouw- en infrasector. Sluit aan tijdens onze inspiratiesessie en ga met ons het gesprek hierover aan. 

24-09-2024
Inspiratiesessie

Als gemeente ontvang ik de melding bouwactiviteit en strijdigheid - september

Als gemeente heb je een andere rol, in plaats van toetsen op het bouwbesluit moet je nu toetsen op volledigheid en bij afwijkingen en strijdigheden beoordelen of je hierop actie wilt ondernemen dan wel handhaven. Voor iedereen is het Wkb-proces nieuw, tijdens deze sessie gaan we het gesprek aan. 

26-09-2024
Inspiratiesessie

Het Human Capital Netwerk in de bouwsector - september 2024

De bouwsector staat voor grote uitdagingen. Spannende maar ook leuke uitdagingen waar we gezamenlijk als sector voor aan de lat staan. Hoe ga je daar als organisatie mee om? En welke impact heeft dit op de mensen binnen de organisatie?

03-10-2024
Inspiratiesessie

Hoe pak jij als opdrachtgever een effectieve rol in het bouwteam? Najaar 2024

Ben jij als opdrachtgever momenteel druk bezig met de voorbereiding voor het aanbesteden van een bouwteam project en ben je benieuwd naar de te maken afwegingen, om de kans van slagen te vergroten? Of sta je aan de start van het project en komt het er nu op aan, hoe jij je rol invult als opdrachtgever in het bouwteam? Kom naar de digitale sessie en laat je inspireren.

15-10-2024
Inspiratiesessie

Tempo maken in de energietransitie vereist integrale samenwerking

In Nederland hebben we grote (bouw)ambities onder de grond én boven de grond. De woningbouwopgave en de energietransitie zijn daar de grootste voorbeelden van. De energietransitie vindt nu plaats en om dit bij te kunnen houden is versnelling noodzakelijk. Vanuit deze noodzaak organiseren wij de inspiratiesessie. 

05-11-2024
Inspiratiesessie

Wat moet ik doen voor de CSRD? Najaar 2024

Krijg je vragen om vanuit de CSRD, informatie aan te leveren aan jouw opdrachtgevers? Moet je er zelf al aan voldoen of heb je ambities op het gebied van ESG? Wij organiseren een gratis inspiratiesessie waarna je precies weet wat de CSRD is.

07-11-2024
Training

Veiligheid in de initiatief- en ontwerpfase van bouwprojecten

Als bouwsector vinden we veiligheid belangrijk en besteden we hieraan veel aandacht. Toch gebeuren er nog steeds te veel incidenten en ongevallen, die we willen voorkomen. Daarom hebben we deze V&G-training ontwikkelt voor opdrachtgevers en ontwerpende partijen.

26-11-2024
Inspiratiesessie

Als gemeente ontvang ik de melding bouwactiviteit en strijdigheid - november

Iedereen is benieuwd hoe de eerste echte meldingen eruit gaan zien en of er verrassingen naar voren gaan komen na de invoering van de Wkb. Tijdens deze inspiratiesessie gaan we gezamenlijk hier het gesprek over aan. 

28-11-2024
Inspiratiesessie

Het Human Capital Netwerk in de bouwsector - november 2024

De bouwsector staat voor grote uitdagingen. Spannende maar ook leuke uitdagingen waar we gezamenlijk als sector voor aan de lat staan. Hoe ga je daar als organisatie mee om? En welke impact heeft dit op de mensen binnen de organisatie?

Blijf op de hoogte

Frequent organiseren wij inspiratiesessies over relevante kansen en uitdagingen in de bouw en infra. Wil je graag een uitnodiging ontvangen voor deze bouw en infra gerichte inspiratiesessies?

Top