Aanvullende wetgeving over veiligheid voor opdrachtgevers

Per 1 juli 2023 

In de huidige wetgeving hebben de opdrachtgever en opdrachtnemer de verplichting om een V&G coördinator ontwerpfase en V&G coördinator uitvoeringsfase aan te stellen. Met de komende invoering van de Omgevingswet wordt daar een functionaris aan toegevoegd; de Veiligheidscoördinator Directe Omgeving (VDO).  

Na invoering van de Omgevingswet neemt het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving) de rol van het Bouwbesluit 2012 over. Het Bbl introduceert, naast de kwaliteitsborger die toetst op de constructieve veiligheid van het bouwwerk zelf, de Veiligheidscoördinator Directe omgeving. De veiligheidscoördinator directe omgeving is aangesteld op basis van aanbevelingen uit het OvV rapport over het hijsongeval in Alphen aan de Rijn.   

Of deze Veiligheidscoördinator aangesteld moet worden wordt bepaald door de score die het invullen van een risicomatrix oplevert. Deze risicomatrix is een indieningsvereiste van de vergunningsaanvraag per 1 juli 2023. 

Tijdens deze inspiratiesessie bespreken we onder andere: 

  1. Wat is de wettelijke verplichting? 
  2. Hoe verhoudt deze verplichting ten opzichte van andere wetgeving op grond van veiligheid? 
  3. Wat doet de Veiligheidscoördinator directe omgeving? 
  4. Wie gaat deze rol invullen? 

Datum 
7 december 2022 

Tijd 
15.30-17.00 uur 

Investering 
De onlinebijeenkomst wordt door BdB kosteloos aangeboden. 

Doelgroep 
Opdrachtgevers (waaronder corporaties, gemeenten, waterschappen en projectontwikkelaars). 

Programma 
Tijdens deze sessie willen we kennis en informatie uitwisselen over de nieuwe wetgeving omtrent omgevingsveiligheid. 

Locatie 
Digitaal 

Meer informatie 
Wil je meer weten over deze inspiratiesessie en onze onderscheidende aanpak? Neem dan contact op met Warner Schumacher en Gertjan Wessels via 033-4556030. 

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top