Managementsysteem coördinator anno 2023, wat betekent dat nou?

Managementsystemen anno 2023 in de bouwsector, meestal een integraal systeem gebaseerd op meerdere normen. En in het midden hiervan: de managementsysteem coördinator. De rol die meestal al enige tijd geleden is ontstaan in een organisatie, heeft zich geëvolueerd tot een complexe functie met uitdagingen op het gebied van o.a. normkennis, organisatie complexiteit en -sensitiviteit. De rol is breder, complexer en interessanter dan ooit tevoren.

Voor een managementsysteem coördinator is geen specifieke opleiding te volgen. Het is een rol/functie die vaak op basis van eerdere ervaringen en interesse wordt opgepakt en ingevuld. Door de positionering in de organisatie is het soms moeilijk om te spiegelen of je dingen goed doet of beter kunt doen. Dat wil echter niet betekenen dat je niets kunt doen om je persoonlijke ontwikkeling verder te stimuleren of te versnellen. Daarom ontwikkelt BdB een leergang die je zal helpen om verder te groeien in je rol en hoe je hierin jezelf verder kunt vernieuwen, deze leergang zal plaatsvinden in het najaar van 2023. Door het delen van ervaringen, horen van gastsprekers, jezelf beter leren kennen en het ontwikkelen van vaardigheden, geloven we dat je de ontwikkeling naar een kwaliteitsmanager 3.0 kunt versnellen.

Vooruitlopend op deze leergang, organiseren wij een gratis inspiratiesessie waarin we met elkaar het beeld van de managementsysteem coördinator anno 2023 completer maken en bespreken wat er nodig is om deze rol goed te kunnen vervullen. Hiermee krijg jij als deelnemer een aantal handvatten om verder te groeien in je rol als managementsysteem coördinator.

Wij zien onder andere de volgende uitdagingen waar de kwaliteitsmanager anno 2023 voor staat:

  • Heb je de rol overgenomen van een andere managementsysteem coördinator? Hoe vernieuw je deze rol? Hoe breng je jouw visie in de aanpak die is neergezet in de organisatie?
  • De organisatie waarin je werkt is zichzelf continu aan het verbeteren. Hoe zorg je ervoor dat jouw systeem daaraan op de meest toegankelijke wijze bijdraagt of dat zelf verder stimuleert?
  • De organisatie staat voor diverse uitdagingen om compliant te zijn aan veranderende wet- en regelgeving. Hoe draag jij en het systeem hieraan bij en zorg je dat je in control bent/blijft?
  • De motor van de organisatie wordt gevormd door mensen. Mensen die voor steeds meer opgaven komen te staan, bijv. door de uitbreidingen van certificaten. Hoe hou je ze aan boord en, nog beter, hoe gebruik je hun denkkracht en aanpassingsvermogen om veranderingen samen met hen op te pakken?
  • Hoe overtuig je het management over specifieke voorstellen die in jouw ogen een verbetering opleveren. Vaak is een andere manier van communicatie nodig om jouw boodschap over te dragen aan managers of directie.

Doelen van de inspiratiesessie:

  • Delen uitdagingen van de managementsysteem coördinatoren;
  • Gezamenlijk beeld van wat er nodig is om deze rol goed te kunnen vervullen;
  • Handvatten ten behoeve van creëren vernieuwing, balans operationeel management en bewaken grote lijnen, draagvlak, communicatie, etc.;
  • De dialoog aangaan met andere deelnemers over hun ervaringen.

Datum

14 juni 2023

Tijd

15.30 – 17.00 uur

Investering

De onlinebijeenkomst wordt door BdB kosteloos aangeboden.

Doelgroep

Werkzaam binnen de bouw en (deel)verantwoordelijk voor managementsystemen.

Locatie

Digitaal

Meer informatie

Wil je meer weten over deze inspiratiesessie en onze onderscheidende aanpak? Neem dan contact op met Warner Schumacher, Adriaan van ’t Land of Jetze Visser.

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top