Samen Sneller Ontwikkelen en Bouwen

Vanuit een breed toekomstperspectief wordt er door de overheid en markt gewerkt aan het realiseren van plannen die de leefomgeving toekomstbestendig maken. Denk onder andere aan woningbouw, infrastructuur, bedrijfsruimten en brede stadsontwikkeling.

Hoewel de meeste plannen met veel ambitie en enthousiasme gestart worden, is het lang niet altijd vanzelfsprekend dat plannen ook voortvarend tot een goed resultaat gebracht worden. Onderweg zijn er allerlei factoren die tegenwind kunnen veroorzaken. Het creëren van een kortere en beter voorspelbare doorlooptijd is een uitdaging waar we als sector vaak mee bezig zijn.

Complex speelveld
Voordat de eerste paal in de grond kan moet er, in een heel complex speelveld, meerdere belangen bij elkaar gebracht worden. De planvormings- en ontwikkelprocessen hebben regelmatig een enorm onzekere en lange doorlooptijd; dit terwijl we bijvoorbeeld een enorme woningopgave voor ons hebben liggen. Het vergunningsproces is vaak niet het grootste probleem; de onzekerheid zit met name in het traject voordat de vergunning wordt aangevraagd.

Tijdens het proces van ruimtelijke ordening kunnen er veel verrassingen naar voren komen; het kan best een onzekere periode zijn. Deze uitdagingen zitten zowel op programmaniveau in de samenwerking tussen bijvoorbeeld een woningcorporatie en de aannemer als op een individueel projectniveau in de samenwerking tussen gemeenten en projectontwikkelaar of tussen meerdere marktpartijen tijdens de ontwerpfase.  

Tijdens deze inspiratiesessie nemen we de deelnemers mee in onze ervaringen uit afgeronde en lopende SSO-trajecten en hoe we daarin het voortraject hebben versneld en de onvoorspelbaarheid van de doorlooptijd hebben verlaagd.

Doelen van de inspiratiesessie 

  • Je hebt een beeld bij de factoren en risico’s die de onzekerheid van de doorlooptijd verhogen;
  • Je hebt een beeld bij hoe je op programmaniveau een proces kan inrichten vanuit het principe ‘Samen Sneller Ontwikkelen’;
  • Je hebt een beeld bij hoe je op projectniveau een proces kan inrichten vanuit het principe ‘Samen Sneller Ontwikkelen’;
  • Je deelt ervaringen met andere organisaties die ook graag sneller willen ontwikkelen.

Datum
3 oktober 2023

Tijd
15.30 – 17.00 uur

Investering
De onlinebijeenkomst wordt door BdB kosteloos aangeboden.

Doelgroep
Bouwers, projectontwikkelaars, corporaties en gemeenten.

Locatie
Digitaal

Meer informatie
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Gertjan Wessels.

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top