Participatie en de Omgevingswet - Hoe richt je dat in? - najaar

Participatie is een belangrijk onderdeel in de totstandkoming van onze leefomgeving. Onze leefomgeving wordt steeds complexer en steeds meer functies hebben invloed op elkaar. Op dit moment zijn er al vele projecten waarin belanghebbenden op een waardevolle manier konden participeren en daadwerkelijk waarde hebben toegevoegd aan het initiatief/project. Ook zijn er helaas projecten die onnodig vertraging oplopen doordat er tot de Raad van State bezwaar wordt gemaakt; mede doordat de participatie niet op passende manier is georganiseerd.

De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 gaat ervoor zorgen dat de sociale kant binnen onze leefomgeving nog meer wordt benadrukt. Daarnaast brengt het ook concrete nieuwe spelregels met zich mee. De nieuwe spelregels hebben impact op zowel een marktpartij die een vergunning aanvraagt als op het bevoegd gezag die de vergunningsaanvraag moet beoordelen. In de planvorming is het straks van groot belang dat je concreet duidelijk maakt hoe en op welke manier belanghebbenden kunnen participeren.

Participatie op een waardevolle manier organiseren en uitvoeren is niet makkelijk. Enerzijds is het van belang dat gemeenten en initiatiefnemers duidelijk en eerlijk zijn en anderzijds is het goed om belanghebbenden te laten begrijpen dat inspraak niet betekent je dat altijd je zin krijgt. Het is van belang om een heel duidelijk proces te hebben waarin duidelijk is wie, wanneer en waarin mag participeren en waar wel of geen invloed uit geoefend kan worden. In de praktijk komt het voor dat belanghebbenden het idee hebben dat ze mogen meedenken over de bestemming van een ruimte; terwijl de bestemming allang is bepaald.

Tijdens deze inspiratiesessie gaat BdB samen met haar relaties het gesprek aan over participatie op basis van onderstaand programma. Na afloop heb je een beter beeld van welke impact de omgevingswet zal hebben op het participatieproces in jouw organisatie, ontvang je concrete tips waarmee je verder kan.

Programma

  • Kennismaking en introductie;
  • Participatie;
    • Wat gaat er veranderen met de omgevingswet?.
    • Soorten participatie en een methodische aanpak.
  • Ervaringen uit de praktijk;
  • In gesprek met elkaar;
  • 5 belangrijkste tips voor zinvolle participatie;
  • Afronding en vragen.

Doe je mee?

Datum

28 november 2023

Tijd

15.30 – 17.00 uur 

Investering

De onlinebijeenkomst wordt door BdB kosteloos aangeboden.

Locatie

Digitaal

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Tobias Somers.

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top