Contractgericht samenwerken in het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet) - najaar 2023

Wil je als (aankomend) contractmanager in het sociaal domein meer waarde uit contracten halen? Wil je meer vanuit (maatschappelijk) partnerschap relaties aangaan met zorgaanbieders, maar vind je het lastig hoe je dit goed vorm kan geven? Dan is het ontwikkeltraject contractgericht samenwerken in het sociaal domein iets voor jou!

Wat haal je uit dit traject?

  • Je leert om visie, beleid en praktijk vanuit zowel de gemeente als zorgaanbieders met elkaar te verbinden;
  • Verschillende vormen van samenwerken in het sociaal domein, waaronder maatschappelijk- en strategisch partnerschap;
  • Je bent je bewust van de invloed van jou als contractmanager om de beweging naar passende zorg te stimuleren.

Waarom is contractgericht samenwerken zo belangrijk is in het sociaal domein?

Contractmanagement gaat verder dan het ‘managen’ van het contract zodat geleverd wordt wat contractueel overeen is gekomen. Dit is de basis. In de ontwikkeling richting passende zorg is effectief samenwerken binnen de gemeente (tussen beleid, contractmanagement en uitvoering) maar ook met zorgaanbieders steeds belangrijker. Een optimale samenwerking intern is een vereiste om de doelen binnen een gemeente blijvend te realiseren en financieel gezond te blijven. Een goede samenwerking met zorgaanbieders bevordert kennisuitwisseling en innovatie. De kennis en ervaring van de zorgaanbieder(s) is van grote waarde en levert belangrijke input voor het gemeentelijke beleid.

Als contractmanager heb je, als verbindende schakel, een belangrijke rol in het faciliteren van een effectieve samenwerking.

Om je hierbij te helpen hebben wij het ontwikkeltraject contractgericht samenwerken in het sociaal domein ontwikkeld. Gedurende een interactief programma wisselen theorie en praktijk elkaar af en krijg je tal van praktische voorbeelden om inspiratie op te doen voor toepassingen in de dagelijkse praktijk.

Wat kan je verwachten?

We gaan aan de slag met twee lijnen:

  • Effectief contractgericht samenwerken. Contractgericht samenwerken (intern en extern) in het sociaal domein, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor een maatschappelijke opgave. Binnen verschillende fasen van een contract (implementatie, uitvoering, evaluatie);
  • Jouw rol als contractmanager als verbindende schakel. Inzicht in de invloed die jij hebt vanuit jouw rol als contractmanager.

Eigen verbeterplan

Je werkt toe naar een concreet verbeterplan om het contractmanagement binnen jouw gemeente naar een hoger niveau te tillen. Om uiteindelijk samen met zorgaanbieders bij te dragen aan de doelstellingen van jouw gemeente en grip te krijgen op de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.

Terugkomochtend

Tijdens de terugkomochtend blikken we terug op de geleerde lessen. We sluiten af met een gezamenlijke intervisie waarin we stilstaan en ervaringen uitwisselen over situaties in jouw eigen dagelijkse praktijk, waarin de thema’s uit het ontwikkeltraject zijn toegepast.

De trainers

Guido Dekker en Eline Odding faciliteren het ontwikkeltraject. Zij nemen hun kennis en ervaringen mee uit de vele opdrachten in accountmanagement binnen de brede zorg- en welzijnssector en contractmanagement- en samenwerkingsvraagstukken vanuit de grote bouw- en infrasector.

Daarnaast zijn er gastsprekers! Dit zijn zorgaanbieders die vanuit hun kennis, ervaring en perspectief een waardevolle bijdrage leveren aan het thema en professionals vanuit de bouw- en infrasector met ruime expertise in complexe samenwerkingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en het doorleven van de contractafspraken.

Wanneer?

9 en 23 november 2023 - 09.00 – 16.30 uur
14 maart 2024 - 09.00 – 13.00 uur terugkomochtend

Een persoonlijke in- en outtake en terugkomdagdeel maken deel uit van het programma.

Investering

€ 995,- (excl. btw).

Doelgroep

  • Professionals die een actieve rol hebben in de contractering van zorg/diensten binnen gemeenten, betrokken zijn bij aanbestedingen, het onderhouden van externe relaties en/of interesse hebben in het vakgebied. Bijvoorbeeld contractmanager, zorginkoper, beleidsmedewerker, implementatiemanager en programmamanager.
  • Uit de domeinen Wmo en Jeugdwet.

Locatie
BdB-huis

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Eline Odding.

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top