Veiligheid in de ontwerpfase van bouwprojecten (incl. V&G plan)

Als bouwsector vinden we veiligheid belangrijk en besteden we hieraan veel aandacht. Toch gebeuren nog steeds veel incidenten en ongevallen, die we misschien kunnen voorkomen.

Veiligheid is belangrijk voor de partijen in de uitvoering, maar start al bij de eerste penseelstreken op het papier, helemaal aan de voorkant dus. Voorafgaand aan de uitvoering kan je ervoor zorgen dat de uitvoerende partijen minder veiligheidsrisico’s lopen. In onze projecten merken we dat onze relaties soms worstelen met de invulling aan veiligheid in de ontwerpfase van bouwprojecten.

Zo merken we dat opdrachtgever en de ontwerpende partij (zoals de architect of ingenieur) wel bezig zijn met veiligheid, maar dat dit nog niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. Het gebeurt met enige regelmaat dat een ontwerpende partij als sluitstuk nog een V&G plan opstelt. Dit kan als gevolg hebben dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de veiligheidsrisico’s, die juist zo belangrijk zijn. Vervolgens kan het zijn dat een opdrachtgever maar beperkt toetst op het plan of onvoldoende kennis heeft om het V&G plan te beoordelen.

Dit kan volgens ons beter! Daarom hebben we dit ontwikkeltraject ontwikkelt voor opdrachtgevers en ontwerpende partijen om de V&G aanpak in het ontwerpproces beter in te vullen.

Over wat voor soorten veiligheid hebben we het?
Tijdens het ontwikkeltraject maken we onderscheid tussen omgevingsveiligheid, bouwplaatsveiligheid en bouwwerkveiligheid. De nadruk in het traject ligt op omgevingsveiligheid en bouwplaats veiligheid.

Effect voor deelnemer en organisatie
Dit ontwikkeltraject biedt een gezamenlijke leeromgeving voor iedereen die betrokken is in de initiatief en ontwerpfase van bouwprojecten. Tijdens deze fase wordt namelijk gestart met het veiligheids- en V&G-proces.

We creëren een (leer)omgeving waarin, naast het opdoen van kennis en inzichten, veel geoefend wordt met bijvoorbeeld het opstellen van een project RI&E en (opvolgend) een V&G plan.

Een ideale setting waarin de deelnemers vaardigheden ontwikkelen. Tegelijkertijd ontmoeten zij collega professionals en gastsprekers die tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. Daarbij delen we voorbeelden, bruikbare formats én maken we het ook praktisch.

Programma

Persoonlijke Intake
Het leertraject start met een intake waarbij je met één van de trainers kennismaakt en je eigen leerdoelen kan bespreken. Ook willen we in deze intake al voorbeelden of uitdagingen die je zelf ervaart ophalen, deze kunnen we verwerken en gebruiken in het programma met de groep.

Het traject
Het ontwikkeltraject bestaat uit 3 dagen waarbij we theorie voldoende afwisselen met voorbeelden en vooral ook deelnemers laten oefenen op basis van voorbeelden, stappenplannen en formats.

Een aantal weken na de derde dag plannen we een opvolgmoment om te kijken of er na het ontwikkeltraject nog vragen zijn opgekomen.

Dag 1: Waar moet ik aan voldoen?
Tijdens de eerste dag bespreken we de wet- en regelgeving waarmee je als opdrachtgever en ontwerpende partij rekening moet houden. Zo bespreken we onder andere, de regelgeving vanuit de Arbowet/-besluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Als we het hebben over veiligheid gaan we in op rollen, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. Wat mag en moet je doen als opdrachtgever of ontwerpende partij en welke vorm van samenwerking is daarbij het meest effectief?

Specifieke theorie dat wordt behandeld:

  1. Bouwprocesbepalingen;
  2. Arbeid hygiënische strategie;
  3. Samenloopgevaar;
  4. V&G proces (V&G toetser, (project) RI&E, V&G plan, VGCO, VGCU, V&G dossier);
  5. Veiligheid in de directe omgeving van het bouwwerk (Bbl).

Dag 2: De RI&E en het V&G plan
We gaan tijdens de 2e dag het veiligheidsproces (incl. V&G proces) opstarten door, op basis van een casus, aan de slag te gaan met een (project) RI&E en het V&G plan. Vragen die we beantwoorden zijn:

  • Hoe start je als opdrachtgever het veiligheidsproces op?
  • Wat voor opdracht geef je eventueel aan een ontwerpende partij?
  • Hoe stel je een goede (project) RI&E en V&G plan op en welke risico’s staan daarin?
  • Hoe beoordeel je een V&G (deel)plan?

Tijdens deze dag gaan we vooral praktisch aan de slag én met elkaar in gesprek. Daarbij delen we concrete voorbeelden, formats en geven advies hoe je invulling aan je rol kan geven.

Dag 3: Overdracht naar de uitvoeringsfase
We hebben nu een goed V&G plan tijdens de ontwerpfase opgesteld maar dit willen we op een juiste manier overdragen aan de partijen die betrokken zijn in de uitvoeringsfase. Hoe doe je dat en wat is jouw rol als ontwerpende partij en opdrachtgever tijdens de uitvoeringsfase.

Daarnaast kijken we terug op de voorbeelden die de deelnemers tussen dag 2 en 3 hebben opgehaald uit de eigen praktijk en gaan we elkaar helpen met de uitdagingen die daarin naar voren komen.

Data

8 en 29 november en 20 december 2023

09.00 - 17.00 uur

Investering

€ 2.100,- (excl. btw)

Doelgroep

Het ontwikkeltraject is geschikt voor iedereen die zich tijdens het voortraject bezighoudt met veiligheid, nieuwbouw, verbouw en/of onderhoud. Dit kunnen zowel opdrachtgevende partijen zoals corporaties en ontwikkelaars zijn als ontwikkelende installateurs, aannemers en adviserende partijen zoals architecten en ingenieurs.

Locatie

Omgeving Amersfoort 

Meer informatie

Wil je meer weten over dit ontwikkeltraject of onze onderscheidende aanpak? Neem dan contact op met Gertjan Wessels of Warner Schumacher.

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top