Veiligheid in de initiatief- en ontwerpfase van bouwprojecten

Als bouwsector vinden we veiligheid belangrijk en besteden we hieraan veel aandacht. Toch gebeuren er nog steeds te veel incidenten en ongevallen, die we willen voorkomen. Veiligheid is belangrijk voor de partijen in de uitvoering, maar start al bij de eerste penseelstreken op het papier, helemaal aan de voorkant dus. Voorafgaand aan de uitvoering kan je ervoor zorgen dat de uitvoerende partijen minder veiligheidsrisico’s lopen.

In onze projecten merken we dat onze relaties soms worstelen met de invulling aan veiligheid in de ontwerpfase van bouwprojecten. Zo merken we dat opdrachtgever en de ontwerpende partij (zoals de architect of ingenieur) wel bezig zijn met veiligheid, maar dat dit nog niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. Het gebeurt met enige regelmaat dat een ontwerpende partij als sluitstuk nog een V&G-plan opstelt, waardoor de kwaliteit van het plan tekortschiet. Vervolgens kan het zijn dat een opdrachtgever maar beperkt toetst op het plan of onvoldoende kennis heeft om het V&G-plan te beoordelen. 

Tenslotte zien we dat de arbeidsinspectie momenteel de verantwoordelijkheden van opdrachtgevers toetst tijdens bezoeken aan bouwlocaties, waaronder de zogenoemde vergewisverplichting. Deze verplichting van de opdrachtgever start al tijdens de initiatief- en ontwerpfase van projecten, al is deze wel afhankelijk van de contractvorm waarin zij samenwerkt met bouwpartners.

Daarom hebben we deze V&G-training ontwikkelt voor opdrachtgevers en ontwerpende partijen.

Over wat voor soorten veiligheid hebben we het? 
Veiligheid verdelen we onder in omgevingsveiligheid, bouwplaatsveiligheid en bouwwerkveiligheid. Tijdens de training focussen we ons op omgevingsveiligheid en bouwplaats veiligheid. 


Effect voor deelnemer en organisatie
 
De training is geschikt voor iedereen die actief is in de initiatief- en ontwerpfase van bouwprojecten en daarom in aanraking komt met het veiligheids- en V&G-proces. We bespreken met elkaar de regelgeving om de basis weer scherp te hebben en daarnaast delen we vooral inzichten, concrete voorbeelden en oefenen we met het opstellen van een project RI&E als basis voor het V&G-plan. 

Programma 

Blok 1: Hoe geef ik invulling aan verantwoordelijkheden vanuit wet- en regelgeving? 
We bespreken de wet- en regelgeving waarmee je als opdrachtgever en adviserende/ontwerpende partij rekening moet houden. We bespreken regelgeving vanuit de Arbowet/-besluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), ook vanuit het perspectief van verschillende contractvormen.

Specifieke onderwerpen die worden behandeld: 

  1. De vergewisverplichting van de opdrachtgever;
  2. Contractafhankelijke rol- en taakverdeling;
  3. V&G-proces (V&G-toetser, (project) RI&E, V&G-plan, VGCO, VGCU, V&G-dossier);
  4. Arbeidshygiënische strategie in relatie tot bouwkundige, technische en organisatorische (BTO) keuzes;
  5. Veiligheid in de directe omgeving van het bouwwerk (Bbl).


Blok 2: De RI&E als basis van het V&G-plan

Op basis van een casus gaan we aan de slag met een (project) RI&E. Hierbij bespreken we hoe je als opdrachtgever dit V&G-proces opstart en inbedt in je bestaande werkafspraken. Daarna behandelen we de inhoud van de project RI&E. Geen algemene risico’s die ook in een vorig plan stonden, maar project specifieke risico’s die zinvol zijn om te schrijven. Tenslotte bespreken we hoe je als opdrachtgever de vinger aan de pols houdt bij de integratie van de RI&E in het V&G-plan en welke zaken je als ontwerpende partij terugkoppelt aan de opdrachtgever.

Tijdens deze dag gaan we vooral praktisch aan de slag én met elkaar in gesprek. Daarbij delen we concrete voorbeelden, formats en geven advies hoe je invulling aan je rol kan geven. 

Data 

29 november 2023 
09.00 - 17.00 uur 

Investering 

€ 595,-. (excl. btw).

Doelgroep 

Deze training is geschikt voor iedereen die zich tijdens de initiatief- en ontwerpfase van bouwprojecten bezighoudt met veiligheid in de nieuwbouw, renovatie en/ of verbouw.

Organisaties die hierbij betrokken zijn:

  • Opdrachtgevende partijen zoals corporaties, waterschappen, projectontwikkelaars en/of ontwikkelende aannemers;
  • Adviserende partijen zoals architecten en ingenieurs.

Locatie 

Centrale locatie in Nederland

Meer informatie 

Wil je meer weten over dit ontwikkeltraject of onze onderscheidende aanpak? Neem dan contact op met Gertjan Wessels of Warner Schumacher. 

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top