De invloed en verplichtingen op veiligheid en gezondheid van een opdrachtgever

Veiligheid is een integraal onderdeel van onze bouwsector en een verplichting voor de gehele keten. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben een verantwoordelijkheid in het creëren en behouden van een veilige en gezonde werkomgeving.

Waar de focus in de afgelopen jaren met name lag bij de opdrachtnemers, als het gaat om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn, worden opdrachtgevers tegenwoordig steeds meer gewezen op hun verplichtingen én invloed op het gebied van veiligheid en gezondheid. Zo heeft bijvoorbeeld De Nederlandse Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) woningcorporaties opgeroepen om zich beter te verdiepen in hun rol als opdrachtgever. Om invulling te geven aan jouw verantwoordelijkheid als opdrachtgever helpt het om een volledig beeld te hebben wat hierbij van jou wordt verwacht.

Wat staat er eigenlijk in het Arbeidsomstandighedenbesluit? Wat moet ik als opdrachtgever met een V&G-plan? Wie coördineert de veiligheid tijdens de ontwerpfase en uitvoeringsfase? Op 14 september 2022 organiseert BdB Bouw een inspiratiesessie over hoe je als opdrachtgever om kan gaan met veiligheid.

We bespreken onder andere de onderstaande vragen:

  • Wat zijn mijn V&G-verplichtingen als opdrachtgever?
  • Hoe geef ik invulling aan deze verplichtingen?

Datum
14 september 2022

Tijd
15.30-17.00 uur

Investering
De onlinebijeenkomst wordt door BdB kosteloos aangeboden.

Doelgroep
Opdrachtgevers (waaronder corporaties, gemeenten, waterschappen en projectontwikkelaars).

Programma
Tijdens deze sessie willen we kennis en informatie uitwisselen rondom het stimuleren van veiligheid en gezondheid in bouwprojecten en jouw verantwoordelijkheden als opdrachtgever hierbij

Locatie
Digitaal

Meer informatie
Wil je meer weten over deze inspiratiesessie en onze onderscheidende aanpak? Neem dan contact op met Warner Schumacher en Gertjan Wessels via 033-4556030.

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top