Waarderend Auditen - najaar

De interne audit is een waardevol verbeter- en veranderinstrument voor iedere organisatie. Wij geloven erin dat door middel van het inzetten van de waarderend auditmethodiek, op een positieve manier de juiste informatie opgehaald wordt bij de medewerkers.

De uitkomsten van de waarderende audit geven inzicht in welke mate relevante organisatieonderwerpen, processen en afspraken daadwerkelijk die resultaten opleveren, die ermee zijn bedoeld.

Daarbij draagt een prettige en gezamenlijke dialoog bij aan de intrinsieke motivatie ten aanzien van kwaliteit en de bevordering van het kwaliteitsbewustzijn. Dit bevordert maximaal een lerende organisatie.

Doel

  • Deelnemers hebben na de training basiskennis over kwaliteitsmanagement, interne audits en het gedachtegoed van waarderend auditen;
  • Deelnemers oriënteren zich op en oefenen met de Waarderend Auditen methodiek van BdB, waarin een positieve reflectie ontstaat en verbetermogelijkheden worden geïnventariseerd;
  • Deelnemers beschikken na afloop over aanvullende vaardigheden in gesprekstechnieken gericht op het stellen van vragen vanuit waarderen perspectief;
  • Deelnemers zijn na de training vaardig in het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van een waarderend auditgesprek;
  • Interne auditoren zijn in staat deze kennis en vaardigheden toe te passen en deze in te zetten in de eigen organisatie waar zij auditen.

De training Waarderend Auditen wordt ook incompany georganiseerd. Bij de incompany trainingen staan we stil bij het feit dat auditteams zich op verschillende ontwikkelniveaus bevinden. De training wordt aangepast aan het niveau en de ontwikkelbehoefte van jouw auditteam. Zo wordt elk auditteam een training aangeboden, die past bij hun volgende stap. Wil je meer weten over onze incompany trainingen, of over ons aanbod op Waarderend Auditen? Zie dan onze flyer.

Datum
30 november 2023

Tijd
09.00-16.30 uur

Investering
€ 450,- (excl. btw)

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor auditoren, beleids- en kwaliteitsmedewerkers die waarderend willen auditen.

Locatie
BdB-Huis in Amersfoort

Meer informatie
Voor meer informatie of voor het bespreken van de mogelijkheden voor een incompany traject kun je contact opnemen Yvette Staal en Kim van der Weel.

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top