Invloed van Wkb op de projecten van waterschappen

Op 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), als onderdeel van de Omgevingswet, in werking. We weten dat ook op waterschappen de Wkb van invloed zal zijn. Daarom hebben wij vorig jaar in samenwerking met de Unie van Waterschappen twee drukbezochte kennissessies over de Wkb georganiseerd.

 

Nu de invoering van de Wkb steeds dichterbij komt, willen we de waterschappen die al hebben geoefend in een proefproject graag verdieping bieden tijdens een kennissessie in oktober 2023. De opgedane inzichten van waterschappen die al ervaring hebben met een Wkb-proefproject zullen wij breed delen in de sector.

 

Data
31 oktober 2023

Tijd
15.30 - 17.00 uur

Investering
Voor deelname aan deze inspiratiesessie worden geen kosten in rekening gebracht.

Doelgroep
Waterschappen

Locatie
Digitaal

Meer informatie
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Tjerk Michielse.

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top