overheid

Veiligheid bij opdrachtgevers

De afgelopen jaren is de nadruk op het thema veiligheid verschoven van opdrachtnemers naar opdrachtgevers. Steeds vaker wordt erop gewezen dat je als opdrachtgever veiligheid niet volledig ‘weg’ kan contracteren.

Tuurlijk is het mogelijk om bepaalde acties op het gebied van veiligheid te laten uitvoeren door opdrachtnemers. Toch blijf je als opdrachtgever een bepaalde verantwoordelijkheid behouden, en daar zal je invulling aan moeten geven.

BdB heeft de afgelopen tijd verschillende opdrachtgevers in het publieke en semipublieke domein geholpen door een nulmeting ten aanzien van het veiligheidsbewustzijn en de aandacht voor veiligheid in projecten uit te voeren. Vervolgens ondersteunen we opdrachtgevers in het indien nodig verhogen van het bewustzijn. Tijdens de 0-meting geven we op basis van gesprekken binnen de organisatie en documentenonderzoek zicht op hoe veiligheid binnen de organisatie in de bestaande structuren is ingebed.

De cases en de opdrachtgevers verschillen onderling natuurlijk sterk van elkaar. Tegelijkertijd merken we dat medewerkers bij opdrachtgevers in sterke mate overeenkomstige uitdagingen hebben.

Vijf punten over veiligheid die we bij meerdere opdrachtgevers tegen zijn gekomen:

  1. Organisaties zijn zich in toenemende mate bewust van hun verantwoordelijkheid. Medewerkers zien dit ook in hun dagelijkse bezigheden, maar vinden het soms lastig in te schatten wat dit precies betekent voor hun eigen werk.
  2. V&G-plannen zijn binnen de bouw overal te vinden. Toch zijn er binnen organisaties nog veel vragen over. In de gesprekken die we voerden kwamen vragen naar voren als: ‘Wat moet er precies in staan?’, ‘Is er een format voor’ of ‘Moet je er al zo vroeg in de ontwerpfase mee beginnen’?
  3. De complexiteit van het thema veiligheid is de laatste jaren toegenomen. Dat betekent dat er meer specialistische kennis nodig is. Die is er niet altijd. Door bijvoorbeeld trainingen kan dat er wel komen.
  4. Nieuwe wetgeving, zoals de Omgevingswet, heeft gevolgen voor hoe veiligheid moet worden nageleefd. Het zorgt er voor andere, nieuwe rollen in het veiligheidsstelsel, en eist meer. Dit kan de samenwerking in de keten ingewikkelder maken. De uitdaging voor veel opdrachtgevers is om de partijen met wie zij samenwerken in de keten evengoed doordrongen te laten zijn van het belang van veiligheid, alsmede de verantwoordelijkheid die daarmee samengaat.
  5. Binnen veel organisaties leeft de vraag hoe je als opdrachtgever ervoor kan zorgen dat ook anderen, zoals onderaannemers, bezoekers, eigen medewerkers, zich aan de veiligheidsregels houden. Het is immers niet makkelijk om elkaar daarop aan te spreken. Toch is dit een belangrijke eerste stap naar een breder gedeeld en doorleefd veiligheidsbewustzijn.

Als BdB hebben we zowel aan veiligheidsstructuur als aan veiligheidsbewustzijn bij verschillende organisaties een bijdrage mogen leveren. Ben je opdrachtgever en ook benieuwd naar hoe je veiligheid verder vorm kunt geven binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met Gertjan Wessels.

Terug

Top