bouw

Risicobeheersing bij planontwikkeling | Heb je er alles aan gedaan om de kans op een succesvol planontwikkeltraject zo hoog mogelijk te laten zijn?

Vanuit een breed toekomstperspectief, wordt er binnen gemeenten gewerkt aan het realiseren van plannen die de leefomgeving toekomstbestendig maken. Dit kunnen plannen zijn op het gebied van: woningbouw, infrastructuur, bedrijfsruimten en brede stadsontwikkeling, etc.

Hoewel de meeste plannen met veel ambitie en enthousiasme gestart worden, is het lang niet altijd vanzelfsprekend dat plannen ook voortvarend tot een goed resultaat gebracht worden. Onderweg zijn er allerlei factoren die tegenwind kunnen veroorzaken; enkele voorbeelden daarvan zijn:

 • Robuustheid van het plan zelf:
  • Hoe robuust en toekomstvast is ons plan inhoudelijk?
  • Is het draagvlak georganiseerd?

 • Draagklak en commitment:
  • Hoe breed wordt het plan gedragen binnen de organisatie?
  • Hoe hard is het plan en het draagvlak?

 • Misverstanden over participatie en betrokkenheid:
  • Hebben we vooraf begrip en duidelijkheid over het participatieproces?

 • Ruis op de besluitvorming:
  • Zijn alle betrokkenen meegenomen in de besluitvorming?
  • Is het feitelijke besluit goed vastgelegd?

De Stress Test van het plan (scan):

De afgelopen jaren heeft BdB Groep bij tal van ontwikkelingen ondersteuning mogen bieden bij het realiseren van verschillende plannen. Dit gebeurt op basis van een Stress Test (scan) waarin we de robuustheid op basis van een checklist wordt getoetst. De scan bestaat uit 4 stappen:

Stap 1: Documenten scan (o.a. op hardheid, volledigheid en conformiteit)

Stap 2: Stakeholdersanalyse (entiteiten, personen en belangen)

Stap 3: Interviewen van stakeholders (vertrouwen)

Stap 4: Hardheid beoordeling aan de hand van factoren uit database

Stap 5: Conclusies en advies (op plan en aanpak)

De scan helpt om de juiste randvoorwaarden in stelling te brengen om de kans op een succesvol plan zo groot mogelijk te maken.

Indien er vragen zijn over de robuustheid van jouw plan. Neem dan contact op met Gertjan Wessels.

Terug

Top