overheid

Implementatiekracht in het sociaal domein

Vanuit onze kennis binnen BdB Zorg en BdB Overheid zijn we ervan overtuigd dat de samenwerking tussen financiers (waaronder gemeenten) en zorginstellingen van cruciaal belang is als we succesvol willen zijn en blijven in de kwaliteit van zorg en ondersteuning die we bieden.

 In de praktijk zien we echter dat er nog niet altijd sprake is van effectieve samenwerking. Daar willen wij graag aan bijdragen. Daarom heeft BdB Overheid deze Aan tafel sessie georganiseerd. Op dinsdag 27 september jl. hebben wij een interessante inspiratiesessie georganiseerd, benieuwd naar de uitkomsten? Bekijk dan dit document

Terug

Top