bouw

Generatieverschillen op de werkvloer, hoe houd je iedereen verbonden?

We hebben te maken met een nog grotere spanning op de arbeidsmarkt door de verdere groei van het aantal vacatures in combinatie met een dalende werkloosheid. Doordat het steeds moeilijker is om openstaande vacatures in te vullen wordt het steeds belangrijker om de mensen die in dienst zijn, op een goede manier te behouden. Veel organisaties hebben daarom het binden en boeien van personeel hoog op de agenda staan.

Maar wat moet je doen om mensen op een goede manier verbonden te houden met je organisatie? Hier is geen eenduidig antwoord op mogelijk. Het is van belang om te kijken naar de individuen in de organisatie, de redenen voor iemand om zich in te zetten voor een organisatie lopen erg uit een.

Binnen al die individuele wensen en behoeften zijn er echter ook overeenkomsten te vinden. Het kijken naar de wensen van verschillende generaties kan hier een hulpmiddel in zijn.

Voor het eerst in de geschiedenis staan er vier verschillende generaties op de werkvloer. Hieronder stippen we kort de verschillende belangen van deze generaties aan.

  • De babyboomers: opgegroeid in tijden van wederopbouw, groei en herverdeling van macht en welvaart. Deze generatie is vaak loyaal aan de werkgever, hecht aan een formele organisatiestructuur en heeft vaak behoefte aan draagvlak voor hun ideeën.
  • Generatie X: opgegroeid tijdens de economische crisis, daardoor heeft deze generatie moeite gehad met het vinden van werk. Deze generatie is op zoek naar verbinding en persoonlijke ontwikkeling en vindt het niet erg hiervoor vaker te moeten wisselen van baan.
  • Generatie Y: opgroeide in tijden van economische welvaart en heeft hoge verwachtingen van een werkgever. Deze generatie hecht waarde aan zelfstandigheid, zelfontplooiing en een omgeving waarin ze echt iets kunnen bijdragen. Deze generatie wil gehoord worden en inspraak hebben en zijn erg ondernemend.
  • Generatie Z: is de generatie die nu de arbeidsmarkt begint te betreden. Opgegroeid in tijden van digitale communicatie en social media. Deze generatie heeft meer behoefte aan competitie en onafhankelijkheid.

Uiteraard zijn al deze kenmerken slechts gemiddelden, zoals hierboven al gezegd. Het kijken naar de wensen en behoeften van verschillende generaties is een hulpmiddel om het binden en boeien van je medewerkers nog eens goed onder de loep te nemen. Uiteindelijk gaat het over hoe je dit doorvertaald naar jouw organisatie en de wensen en behoeften van individuele medewerkers.

Op 9 december 2021 praten we met het Human Capital Netwerk verder over dit thema. Als je wil aansluiten ben je van harte welkom, inschrijven kan hier via onze website.

Terug

Top