zorg

Calamiteiten onderzoek in de Ouderenzorg

Om te leren van incidenten en calamiteiten in de zorg is het van belang een objectief en volledig onderzoek uit te voeren naar mogelijke oorzaken. Hoe wordt het calamiteitenonderzoek eigenlijk optimaal benut om bij te kunnen dragen aan het leren en verbeteren in zorgorganisaties? BdB Zorg vroeg het een tiental grote en kleine VVT organisaties en kwam tot een aantal belangrijke bevindingen. 

Ben je benieuwd naar deze bevindingen en conclusie? 

Lees het 'Calamiteiten onderzoek in de Ouderenzorg' via de link of neem contact op met Marit de Kock.

 

Terug

Top