zorg

Blinde vlekken in de organisatie

De mate waarin een organisatie in staat is om te veranderen, bepaalt het duurzame succes van de organisatie. Blinde vlekken belemmeren om op de juiste manier en in de noodzakelijke richting te kunnen veranderen.

Wie wil veranderen doet er goed aan om met de blinde vlekken kennis te maken die de gewenste verandering in de weg staan. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
De ervaring leert dat het met introspectie niet makkelijk lukt. Vaak werkt het beter wanneer iemand van buiten de spiegel voorhoudt.

Om deze reden zijn wij recent door een organisatie in de ouderenzorg gevraagd om een onderzoek te doen naar kracht en kwetsbaarheid van de organisatie en mogelijke blinde vlekken bij de raad van bestuur en het management.

In dit artikel, geschreven door Oscar Schneider, delen we de inzichten van het onderzoek, vanuit de wens dat deze spiegel zal bijdragen aan vitale en veerkrachtige zorgorganisaties.

Terug

Top