Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) - Kennis upgrade - Oktober

Ben jij en zijn jouw collega’s klaar voor het werken onder de Wkb? Of is er nog behoefte aan extra scholing, antwoorden op onbeantwoorde vragen of een training die meer gericht is op de praktijk in de projecten en de impact op de manier van werken? Dat kan!

In de afgelopen jaren hebben we in allerlei vormen onze relaties mogen ondersteunen in de voorbereiding op de Wkb. Zo hebben we kennis opgedaan bij onder andere: Gemeenten, aannemers, projectontwikkelaars, Waterschappen, adviseurs, installateurs en in de proefprojecten. Deze kennis en alle ervaringen willen we graag met onze relaties delen tijdens deze training.

Wat bieden we aan

Voor onze (Wkb-)relaties bieden we op basis van open inschrijving twee losse (fysieke) trainingsdagdelen aan. Het doel is om met elkaar verdiepend stil te staan bij het werken onder de Wkb en wat dit betekent voor het werk in de praktijk.

Leerdoelen

Tijdens deze training staan de volgende leerdoelen centraal:
(deze vormen ook het programma voor de training)

 • Korte samenvatting van de Wkb-wijzigingen;
  • Privaatrecht: Consumentendossier, verruimde aansprakelijkheid, waarschuwingsplicht, 5%-regeling, informatieplicht verzekeringen;
  • Publiekrecht: Wijzigingen omgevingsvergunningstraject, stelsel van kwaliteitsborging.

 • Verdieping op de gevolgen van de Wkb voor het werk in de projecten, door elke projectfase gezamenlijk te doorlopen:
  • Initiatieffase: Impact op het contractgesprek met de opdrachtgever, inkoopgesprek tussen bouwer en ontwerpende partijen;
  • Ontwerpfase: Contracteren van een kwaliteitsborger en totstandkoming van het borgingsplan;
  • Werkvoorbereiding: Inkoopgesprek met onderaannemers en installateurs;
  • Uitvoering: Samenwerking met de kwaliteitsborger (en indien van toepassing met opdrachtgever), impact op oplevering en totstandkoming dossiers.

Bovenstaand programma wordt aangevuld met verzoeken en vragen die vooraf door de deelnemers worden gedeeld. De insteek is om gezamenlijk aan de slag te gaan en een actieve dialoog; niet om er een hoorcollege van te maken!

Datum
Donderdag 6 oktober

Tijd
08.30 – 12.30 uur

Investering
€299 (excl. btw) per persoon

Doelgroep
Iedereen die meer informatie wilt ontvangen over de Wkb.

Locatie
BdB - Amersfoort

Meer informatie
Wil je meer weten over de veranderende participatiespelregels en onze onderscheidende aanpak? Neem dan contact op met Nikki van Leeuwen of Tjerk Michielse.

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top