Verhogen van het veiligheidsbewustzijn

Voorbereiden op de Bewust Veilig-dag

Veiligheid staat in de bouw altijd centraal. Op 29 maart krijgt het binnen de gehele sector nog net wat meer aandacht, tijdens de Bewust Veilig-dag. Het motto? ‘Bewust bezig = Bewust veilig’.
Veiligheid wordt in belangrijke mate vormgegeven met behulp van goede afspraken en duidelijke werkwijzen. Maar of er echt veilig wordt gewerkt, dat zien we pas als het werk wordt uitgevoerd. Welke rol je ook hebt, het bewust bezig zijn met veiligheid is cruciaal. Door bewust bezig te zijn, creëer je een sterk veiligheidsbewustzijn onder medewerkers, waardoor er bewust veilig gewerkt wordt.

Maar hoe doe je dat? Welke rol kan je daarin spelen? Hoe stimuleer je elkaar om veilig te werken? Op 14 maart gaan we in gesprek over hoe jij kunt bijdragen aan bewust veilig werken in jouw organisatie. We doen dit vanuit de visie dat veilig werken voor 20% bestaat uit structuurafspraken, maar dat mensen voor 80% bepalen of er Bewust Veilig wordt gewerkt. Tijdens deze sessie gaan we samen in gesprek over hoe je het veiligheidsbewustzijn verhoogt binnen de eigen organisatie en in de projecten met ketenpartners. We delen werkvormen, interventies en andere ideeën om het veiligheidsbewustzijn te verhogen.

Programma

  • Beïnvloeden van het veiligheidsbewustzijn
  • Voorbeeld interventies en ideeën om het veiligheidsbewustzijn te verhogen
  • Bewust Veilig-dag op 29 maart: Wat organiseer jij?

Datum
14 maart 2023

Tijd
15.30 - 17.00 uur

Investering
Kosteloos

Doelgroep
Iedereen in een leidinggevende positie en voor wie een functie vervult die betrekking heeft op kwaliteit en/of veiligheid.

Locatie
Digitaal

Meer informatie
Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Adriaan van ’t Land.

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top