Toekomstbestendig en duurzaam samenwerken

Op grote schaal verduurzamen van (huur)woningen en dit proces versnellen om de doelstellingen vanuit het klimaat- en grondstoffenakkoord te halen, dit vraagt om een andere manier van denken over vastgoed, het proces en de samenwerkingen. De vernieuwende samenwerkingen die hierbij komen kijken zijn nieuw, complex en vraagt iets anders van (keten)partners/co-makers en de organisaties die eraan deelnemen.

Hoe prettig is het om dit samen op te pakken als woningcorporatie, vastgoedonderhoudsbedrijf en aannemer, en samen deze samenwerkingen verder vorm te gaan geven en gezamenlijk op te trekken om de ambities te behalen?

In 2022 organiseert BdB inspiratiesessies rond het thema ‘Sneller Samenwerkend Duurzaam Bouwen’ om elkaar te inspireren rondom deze uitdagingen en handvatten te bieden in deze complexe opgave.

Onderstaande vragen komen aan bod:

  • Welke vormen van (keten)samenwerking past het beste in het team van mijn ketenpartners/co-makers?
  • Wat betekent de gekozen vorm voor het proces en wat is het effect op mijn organisatie?
  • Hoe creëer ik draagvlak in het team en in mijn organisatie voor de gekozen vorm? 

Tijdens de inspiratiesessies gaan wij samen met elkaar nadenken en op basis van persoonlijke ervaringen in dialoog. We gaan het hebben over wat de invloed is van de vernieuwende samenwerkingen op de keten zoals we hem kennen en het effect op de organisatie. Zodat iedereen zich toekomstbestendig kan blijven ontwikkelen en we op een eenduidige manier toekomstbestendig en duurzaam gaan samenwerken.

Datum
15 februari 2022

Tijd 
15.00 – 17.00 uur

Investering
Voor deelname aan deze inspiratiesessie worden geen kosten in rekening gebracht.

Doelgroep
Woningcorporaties, vastgoedonderhoudsbedrijven en aannemers.

Locatie
Digitaal

Programma
Met inspirerende gastsprekers gaan we aan de hand van actuele thema’s met elkaar in gesprek over de toekomstige invulling van de woningbouw.

Meer informatie
Wil je meer weten over deze inspiratiesessie en onze onderscheidende aanpak? Neem dan contact op met Anneke Westerhuis.

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top