Sleutelrol voor HR in de implementatie van de Omgevingswet - najaar

De Omgevingswet komt eraan, een enorme wetswijziging, waar er bij de implementatie vooral aandacht is voor de structuur kant welke veel gaat over regels en procedures. Echter, de grootste factor die een succesvolle implementatie en uitvoering van de omgevingswet gaat bepalen, is vanuit de cultuur van de organisatie. Voormalig minister Schultz gaf al aan dat het succes van de Omgevingswet voor 80% bestaat uit cultuur en voor 20% uit regels.

We hebben het over een fundamentele wijziging in de manier van werken, de wet vraagt een aanpassing van processen, nieuwe competenties en vaardigheden van medewerkers. Nog meer dan ooit moeten medewerkers integraal naar de openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkeling kijken. Van ‘nee, tenzij’ wordt het ‘ja, mits’; een heel ander uitgangspunt wat een andere houding,  werk- en denkwijze vereist. Ook beoogd de Omgevingswet een veel socialere manier van besluitvorming; hierbij speelt participatie ook een belangrijke rol. Samenvattend vraagt de Omgevingswet om een andere benadering en daarmee soms ook andere kwaliteiten.

Als HR-verantwoordelijke heb je hierin een belangrijk rol. Ben je benieuwd hoe je een beweging vanuit een HR-perspectief in gang zet? Sluit dan aan bij onze inspiratiesessie!

Programma:

  • Introductie in de omgevingswet;
  • Impact Omgevingswet of gedrag, cultuur, kennis en competenties;
  • Wat is de rol van HR in de voorbereiding?;
  • Tips voor de bereiding.

Datum

22 november 2023

Tijd

15.30 – 17.00 uur 

Investering

De onlinebijeenkomst wordt door BdB kosteloos aangeboden.

Doelgroep

Voor iedereen die vanuit een HR perspectief de organisatie moet voorbereiden op de omgevingswet

Locatie

Digitaal

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Sebastiaan Tiemessen of Rosa Bosman

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top