Managementsysteem Coördinator anno 2024

Aanleiding
Onder invloed van veel verschillende factoren is de rol van Managementsysteem Coördinator behoorlijk veranderd. De steeds veranderende en toenemend complexe wet- en regelgeving zorgen voor steeds hogere en bredere eisen. Daarnaast is de context van de organisatie waarbinnen je opereert ook steeds meer aan verandering onderhevig, wat hoge eisen stelt aan de adaptiviteit van het systeem. Ten slotte stelt dit ook hoge eisen aan de Managementsysteem Coördinator.

De rol is geëvolueerd tot een complexe functie met uitdagingen op het gebied van o.a. normkennis, organisatie complexiteit en -sensitiviteit. Dit maakt de rol voor Managementsysteem Coördinator nog interessanter dan voorheen.

Leergang
Na herkenning van verschillende uitdagingen is door BdB het initiatief genomen voor het ontwikkelen van deze leergang. De leergang is ontwikkeld in samenspraak met een aantal ervaringsdeskundigen die deze rol vervullen in de bouwsector. Hierbij zijn de uitdagingen, doelen en randvoorwaarden bepaald die het programma van de leergang hebben gevormd.

De leergang is zo ontwikkeld dat deelnemers in staat worden gesteld om aan de hand van relevante gastsprekers en theorie met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen die de huidige projecten bieden, aan de rol van Managementsysteem Coördinator.

Doelen van de leergang

  1. Deelnemers hebben inzicht in en begrip van de externe factoren die invloed hebben op de rol van Managementsysteem Coördinator.
  2. Deelnemers kennen de belangen, dynamiek en uitdagingen die spelen binnen organisaties en zijn in staat deze te vertalen naar functioneel handelen.
  3. Deelnemers hebben inzicht in hun eigen stijl en perspectief en begrijpen de impact hiervan.
  4. Deelnemers hebben inzicht in de balans tussen inspanning en resultaat binnen het handelingsrepertoire van een Managementsysteem Coördinator .
  5. Deelnemers vergroten hun impact en invloed op het verloop van projecten en processen door proactief toekomstbestendige bewuste keuzes te maken.

Programma
Het programma start met een persoonlijke intake waarin de leerdoelen van de deelnemer worden uitgediept en het niveau van de groepssamenstelling wordt geborgd. Na de intake krijgt iedere deelnemer de mogelijkheid een individueel DISC profiel op te maken. Dit DISC-profiel wordt gebruikt voor het creëren van inzicht in eigen kwaliteiten, valkuilen en stijl. Hierdoor formuleren we gericht handvatten passend bij de uitdagingen van betreffende deelnemer in de trainingsdagen.

Het vervolg bestaat uit twee live trainingsdagen waarin inhoudelijke verdieping wordt afgewisseld door verdieping in de persoonlijke competenties en vaardigheden van de deelnemers. Hierbij maken we gebruik van ervaringsdeskundigen gastsprekers. Om deze reden is vanuit BdB een trainer betrokken met inhoudelijke expertise omtrent kwaliteitsmanagement en een trainer met expertise in het ontwikkelen van competenties en vaardigheden.

Optioneel zijn de twee individuele coachingsmomenten waarbij de persoonlijke uitdagingen van de deelnemer centraal staan. Tijdens deze coachingsmomenten wordt aandacht besteed aan het vertalen van voornemens naar de eigen dagelijkse praktijk en een eventuele persoonlijke verdieping van het DISC profiel. 

Data

9 april 2024 en 11 juni 2024
Het programma zal op alle dagen starten om 09.00 uur en eindigen om 17.00 uur.

Een persoonlijke intake vindt plaats in februari.

Investering

€ 1.500,- (excl. btw).
Deze investering is inclusief locatie- en cateringkosten.

Optionele coachingstraject is een meerprijs van €700,-.

Locatie

BdB-Huis in Amersfoort.

Doelgroep

  • Personen die binnen de bouwbranche (deel)verantwoordelijk zijn voor het beheren van het managementsysteem.
  • De leergang is interessant voor mensen die de beschreven doelen herkennen en open staan voor doorontwikkeling van deze rol.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze leergang en onze onderscheidende aanpak? Neem dan contact op met Jetze Visser.

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top