Wet Kwaliteitsborging 'In gesprek met Marco Keijzer (kwaliteitsborger Toets+Bouw) – nog een aantal maanden te gaan'

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) wordt naar verwachting op 1 januari 2023 ingevoerd. De tijd begint dus te dringen! We zien dat veel organisaties zich afgelopen maanden aan het voorbereiden zijn en ervaring opdoen in proefprojecten. De ene partij is daarin al wat verder dan de ander - een aantal partijen heeft een uitgebreide implementatie al achter de rug, andere partijen hebben bijvoorbeeld geen gelegenheid gehad om te oefenen in een proefproject en missen daarmee waardevolle praktijkinformatie. 

Doordat de Wkb een ketenoverstijgend thema is, worden veel vragen gesteld die gericht zijn op de praktische samenwerking met de andere partners uit de keten. Zo krijgen we bijvoorbeeld vragen over de samenwerking met de kwaliteitsborger als nieuwe partij en is de meest gestelde vraag: Wat doet de kwaliteitsborger, wat moet ik aanleveren, waar ik moet op keuren en wat wordt er in bredere zin van mij verwacht in de samenwerking?’. 

Op 15 september nodigen we daarom opnieuw de hele keten uit om met elkaar én samen met gastspreker en kwaliteitsborger Marco Keijzer van Toets+Bouw het gesprek aan te gaan over elkaars verwachtingen en belangen. Zo kunnen we samen met gemeenten, aannemers, ingenieurs, architecten, kwaliteitsborgers, corporaties en opdrachtgevers als keten een stap zetten in de laatste voorbereidingen op de Wkb. 

De volgende thema’s zullen aan bod komen: 

  • De samenwerking met een kwaliteitsborger in het projectenproces; 
  • De risico-inventarisatie en het borgingsplan (incl. voorbeelden); 
  • De informatiestroom tussen bouwer en kwaliteitsborger en tussen kwaliteitsborger en gemeente; 
  • Welke documentatie verwacht de kwaliteitsborger van de bouwer en ketenpartners?; 
  • Wanneer vindt een kwaliteitsborger iets wel of niet goed en wanneer informeert hij het bevoegd gezag met welke informatie?; 
  • Best practices vanuit de praktijk in de samenwerking met een kwaliteitsborger. 

Heb je een specifieke vraag voor de kwaliteitsborger - benoem deze dan bij jouw aanmelding! 

Datum 
15 september 2022 

Tijd 
15.30-17.00 uur 

Investering 
De onlinebijeenkomst wordt door BdB kosteloos aangeboden. 

Doelgroep 
Gemeenten, aannemers, ingenieurs, architecten, kwaliteitsborgers, corporaties en opdrachtgevers  

Locatie 
Digitaal 

Meer informatie 
Wil je meer weten over deze inspiratiesessie en onze onderscheidende aanpak? Neem dan contact op met Rutger Wilschut via 033-4556030. 

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top