Safety Culture Ladder (SCL) versie 2.0

Sinds 1 september 2023 is via de NEN site (safetycultureladder.com) de SCL 2.0 versie beschikbaar gesteld. Met de komst van de SCL 2.0 krijgt iedere organisatie binnen de bouwsector de kans om de veiligheidsladdersystematiek te omarmen.

Wat verandert er? De SCL kent haar oorsprong in de spoorsector, toen nog bekend als de Veiligheidsladder. Dit is in de afgelopen jaren uitgebreid naar andere sectoren binnen de brede bouwbranche. In de huidige SCL zijn echter nog meerdere onderwerpen opgenomen, die niet altijd aansluiten op de bedrijfsvoering of belevenis van organisaties met bijvoorbeeld ontwerpende of adviserende activiteiten.

Daarnaast is de huidige SCL op onderdelen flink systeemgericht, waarbij een relatief te kleine rol voor de medewerker is weggelegd. Dit sluit niet aan op het gedachtegoed van een echte veiligheidscultuur. De berichtgeving omtrent de herziene SCL 2.0 belooft ook een splitsing tussen organisatorische en gedragscriteria, waarmee de impact op de cultuur nog sterker wordt onderstreept. Tenslotte verandert de beoordelingsmethodiek, dat ook beter aansluit op een norm dat een veiligheidscultuur meet.

De komst van de SCL 2.0 biedt volgens ons meer bedrijven in de brede bouwsector de kans om nog meer werk te maken van veiligheid en de veiligheidscultuur, passend binnen jouw bedrijfsvoering en/of ervaringen van jullie medewerkers. Ook als je al bent gecertificeerd kan deze herziening een bestaand systeem verder optimaliseren.

Daarom organiseren we op 5 oktober een nieuwe inspiratiesessie, waarbij we jullie informeren over deze nieuwe SCL, ook gebaseerd op onze ervaring met de invoering van huidige trajecten bij onze klanten. Tijdens de sessie zullen we een actieve dialoog nastreven over hoe jij de SCL 2.0 kan gebruiken om in jouw organisatie de gewenste verandering in de veiligheidscultuur tot stand te brengen.

Datum
5 oktober 2023

Tijd
15.30 – 17.00 uur

Investering
De onlinebijeenkomst wordt door BdB kosteloos aangeboden.

Doelgroep
Opdrachtgevers, Architecten, Ingenieurs, Installateurs & Bouwers

Locatie
Digitaal

Meer informatie
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Warner Schumacher.

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top