Duurzaam opdrachtgeverschap voor een Waterschap

Duurzaam opdrachtgeverschap is een wens, eis en een strategie voor steeds meer opdrachtgevende partijen binnen de bouw- en infrasector. Waterschappen hebben de strategie vastgesteld in het document Strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap 2021 - 2030. Een concreet document dat met doelen, pijlers en ambities een richting geeft in hoe je als waterschap met het thema duurzaamheid kan doorgroeien als werkgever en als opdrachtgever.

In hoeverre geven we al invulling aan de drie pijlers?

  1. We kiezen en bepalen ambities vóóraf en handelen hiernaar.
  2. We werken samen binnen ons waterschap met andere waterschappen, met marktpartijen en andere organisaties.
  3. We zijn transparant en aanspreekbaar op resultaten.

En gaat het ons lukken om in 2030 de drie mijlpalen te behalen?

  1. We gebruiken 50% minder primaire grondstoffen;
  2. In onze bouwprojecten wordt emissieloos gewerkt;
  3. Onze infraprojecten zijn klimaatneutraal en circulair.

En dat allemaal in een tijd waarin er veel gebeurt in onze sector, de arbeidsmarkt en de maatschappij; en we met een hoop thema’s aan de slag moeten (of mogelijk al zijn).

Tijdens deze inspiratiesessie gaan we met elkaar in gesprek over de voortgang, delen we ervaringen en tips; en stellen we onszelf de vraag of we goed op weg zijn om de doelen te halen. Waarin we het onderscheid maken in (1) praktijk in de projecten en (2) inbedding van duurzaamheid in de organisatie.

Doe je mee en stop je ook even de peilstok in hoe we gezamenlijk toewerken naar het zijn van een duurzame opdrachtgever?

Sluit jij ook aan op 18 september?

Datum

18 september

Tijd

15.30 – 17.00 uur 

Investering

De onlinebijeenkomst wordt door BdB kosteloos aangeboden.

Doelgroep

Waterschappen

Locatie

Digitaal

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Rutger Wilschut.

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top