Onze diensten

Organisatieontwikkeling is ons vak. Wij werken vanuit diverse rollen met als basis vier inhoudelijke thema’s

Leiderschap & Samenspel

Het leveren van goede zorg is de uitkomst van een goed samenspel. Tussen zorgprofessionals en cliënten, maar net zo goed tussen het management en bestuur en de ondersteunde diensten. Het vinden van het ideale samenspel en passend leiderschap is een uitdaging voor veel zorgorganisaties.

Op de vraag hoe dit ideale samenspel en bijpassend leiderschap eruit moet zien is geen pasklaar antwoord. Elke organisatie staat voor eigen uitdagingen en ook binnen organisaties vragen verschillende situaties om ander type samenspel en leiderschap. Verschillende belangen, perspectieven en leefwerelden leiden soms tot disbalans in het samenspel. Door leiderschap effectief en situationeel in te zetten optimaliseert het samenspel. Een gezamenlijke visie op het soort leiderschap en samenspel dat nodig is om als organisatie verder te ontwikkelen is daarbij essentieel. Stel jezelf ook de vraag bij wie je leiderschapsrollen belegt en hoe je dit vorm geeft in de structuur én cultuur van de organisatie.

‘Het ontwikkelen van medisch leiderschap stelt artsen in staat om sámen met anderen het voortouw te nemen in duurzame kwaliteitsverbeteringen en organisatieontwikkelingen. ’

Wij hebben oog voor leiderschap en samenspel op verschillende niveaus in zorgorganisaties. Wij ondersteunen zowel management en bestuur, stafmedewerkers als zorgprofessionals in het door ontwikkelen van leiderschap en samenspel. Steeds meer zorgorganisaties erkennen het belang van leiderschap onder zorgprofessionals. Hoe geef je invulling aan medisch leiderschap of verpleegkundig leiderschap?

Hoe zet je zorgprofessionals in positie en betrek je hen bij het vormen en uitdragen van de organisatievisie en beleidsontwikkelingen? Dat zijn bijvoorbeeld vragen die centraal staan in onze ontwikkeltrajecten medisch leiderschap en verpleegkundig leiderschap. Nieuwsgierig waar voor jouw organisatie de volgende stap ligt? Wij helpen vanuit meerdere rollen en in verschillende ontwikkeltrajecten met het door ontwikkelen van leiderschap & samenspel.

Voor meer informatie neem contact op met Mathilde Berghout

Mathilde Berghout

Rollen die wij vervullen

Afhankelijk van het ontwikkelvraagstuk in één van de thema’s en het beoogde resultaat vervullen wij als organisatieontwikkelaars verschillende rollen.

Programma-
manager

Projectleider/
-ondersteuner

Interim

Strategisch
adviseur

Onderzoeker
of auditor

Trainer

Adviseur

Teamcoach
of personal
coach

Top