Onze diensten

Organisatieontwikkeling is ons vak. Wij werken vanuit diverse rollen met als basis vier inhoudelijke thema’s

Kwaliteitsmanagement

Het garanderen van kwaliteit en veiligheid is de basis voor iedere zorgorganisatie. De uitdaging blijft om de balans te vinden tussen een structuur die ondersteunt maar ook ruimte biedt voor een professionele verbetercultuur; meetbare en merkbare kwaliteit.

Kwaliteitskaders en -normen geven richting maar kunnen ook leiden tot een systeemwereld die te ver staat van de praktijk. Wat verstaan medewerkers zelf onder kwaliteit en waarde? Wat is de ‘eigen lat’ van de organisatie als het om kwaliteit gaat? Deze vragen zijn het uitgangspunt voor het kunnen borgen van kwaliteitsmanagement op lange termijn. Een certificaat is dan slechts nog een logische bevestiging van wat al goed is georganiseerd.

“Kwaliteit zit in de hele organisatie, mijn rol is om te stimuleren dat we dit continu en op een effectieve manier blijven verbeteren met de juiste instrumenten”

Wij kijken naar kwaliteitsmanagement als de basis voor organisatieontwikkeling. Goed samenspel tussen instrumenten die gezamenlijk bijdragen aan het continu verbeteren van kwaliteit en veiligheid van zorg. Het beleggen en ervaren van eigenaarschap is hierbij een essentiële randvoorwaarde. We focussen op het ontwikkelen van een passende structuur met continue verbinding naar de cultuur rondom kwaliteit en veiligheid. Zo werken we niet alleen aan meetbare maar ook aan merkbare kwaliteit in de organisatie.

Benieuwd waar voor jouw organisatie de volgende stap ligt? Wij helpen vanuit verschillende rollen met het professioneel organiseren van kwaliteit en veiligheid.

Voor meer informatie neem contact op met Sanne Huisman

Sanne Huisman

Rollen die wij vervullen

Afhankelijk van het ontwikkelvraagstuk in één van de thema’s en het beoogde resultaat vervullen wij als organisatieontwikkelaars verschillende rollen.

Programma-
manager

Projectleider/
-ondersteuner

Interim

Strategisch
adviseur

Onderzoeker
of auditor

Trainer

Adviseur

Teamcoach
of personal
coach

Top