Willem
de Bont

In liefdevolle herinnering

Met het overlijden van Willem de Bont (16 oktober 1964 - 1 februari 2023) is BdB haar oprichter, motor en inspirator verloren.

Optimistisch, energiek, gedreven, scherp en oprecht zijn veel gebruikte woorden om uit te drukken wie Willem was en hoe wij hem herinneren.

Na zijn studie werktuigbouwkunde in Delft startte Willem in 1991 met Bureau de Bont. Willem’s drijfveer was dat er voor elk organisatievraagstuk een oplossing moest zijn. Aanvankelijk richtte Willem zich op kwaliteits- en procesvraagstukken in de bouw. Onder zijn leiding groeide Bureau de Bont uit tot de BdB Groep, een toonaangevende partner op het gebied van business- en organisatieontwikkeling in de bouw, overheid en zorg.

Willem was voor zijn collega’s een insprirerende leermeester, een mooi warm mens en een rots in de branding die altijd wist welke koers hij wilde varen. Willem heeft laten zien dat passie en bevlogenheid leidt tot mooie dingen in het leven.

Voor klanten en relaties was Willem een betrokken gesprekspartner en organisatieontwikkelaar die verbinding maakt met passie en kennis. Zijn nalatenschap voor de bouw- en infrasector is groot: zijn bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit en veiligheid, de impact op vele loopbanen en daarmee gezinnen, zijn denkramen als vliegwiel voor organisatieontwikkeling, de vele organisaties die hij heeft geholpen om structuur aan te brengen, om de basis op orde te krijgen, om doelen te behalen. Willem als bruggenbouwer was betrokken bij vele samenwerkingsvraagstukken en mediationtrajecten. Vanuit zijn oneindige gedrevenheid en optimisme heeft hij binnen vele projecten organisaties dichter bij elkaar gebracht. Willem’s gedachten en prestaties zullen voortleven.

Willem was trots op de bouwsector. In het voorjaar van 2022 keek hij terug op ruim 30 jaar werk. Zijn voorlopige beeld was dat de bouw een prachtige sector is waarin mensen met bezieling werkzaam zijn en hij wees daarbij op de toegenomen maatschappelijke betrokkenheid. Maar ook op de enorme toename van de complexiteit van projecten in wetgeving, omgeving, kwaliteit en veiligheid. Willem’s grote wens was om in de komende jaren met raad en daad bij te dragen aan de grote opgaves waar we met z’n allen voor staan: de verduurzaming, het grootschalig onderhoud, het hoog water beschermingsprogramma en de woningbouwopgave.

Tot op het laatste moment besteedde Willem zijn energie aan zijn geliefde bouwsector. Met trots nam hij op 25 januari jl. nog kennis van de geslaagde conferentie Veiligheid in de Bouw, waar de aanbevelingen van het programma werden gepresenteerd.

Willem’s motto ‘samen sterk in ontwikkeling’ zit in de haarvaten van ons bedrijf. Vanuit deze overtuiging zullen wij met hart en ziel verder werken aan projecten die Nederland mooier, veiliger, duurzamer en leefbaarder maken.

Top