Versterking in het sociaal domein

Vanuit BdB Overheid versterken we gemeenten en inkooporganisaties in het sociaal domein bij projecten rondom de financiering van zorg.

Versterking sociaal domein

In 2015 is een groot deel van de zorg gedecentraliseerd van het Rijk naar gemeenten. Gemeenten hebben daarmee de verantwoordelijkheid gekregen voor het garanderen van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid voor iedereen binnen de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Gemeenten moeten zorgen voor een sluitend zorglandschap in hun gemeente/regio door het afsluiten van passende contracten met zorgaanbieders. Een mooie, maar tegelijkertijd uitdagende opgave!

BdB Overheid versterkt organisaties in het sociaal domein in de projecten rondom inkoop en financiering van zorg. Door onze betrokkenheid bij zowel gemeenten als zorgaanbieders, kennen we de taal en processen vanuit beide perspectieven, weten we welke belangen er spelen en is het onze kracht om deze werelden bij elkaar te brengen om vanuit maatschappelijk partnerschap samen te werken in de zoektocht naar betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg.

We richten ons op de lange termijn met focus op leren en ontwikkelen om veranderkracht binnen gemeenten te vergroten. We nemen mensen mee in het veranderproces, brengen kennis over en zorgen voor een optimale borging in de werkprocessen om ook op de lange termijn impact te bereiken.

We leggen de nadruk op samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders in het sociaal domein.

BdB Overheid kan overheidsorganisaties in het sociaal domein op het gebied van zorginkoop ondersteunen in:

  • Het versterken van de implementatiekracht;
  • Het begeleiden van een Contract Start Up (CSU);
  • Samenwerkingsbegeleiding;
  • Het opleiden van contractmanagers

Of door de invulling van een rol als:

  • Programmamanager;
  • Aanjager/stimulator;
  • Procesbegeleider- of versneller;
  • Projectleider (bijvoorbeeld rondom IZA of GALA)

Voor meer informatie neem contact op met Eline Odding.

Eline Odding
Top