Versterken in het sociaal domein

Vanuit BdB Overheid versterken we gemeenten en inkooporganisaties in het sociaal domein.

Versterking sociaal domein

In 2015 is een groot deel van de zorg gedecentraliseerd van het Rijk naar gemeenten. Gemeenten hebben daarmee de verantwoordelijkheid gekregen voor het garanderen van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid voor iedereen binnen de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Daarbij hebben gemeenten en andere overheidspartijen een belangrijke rol in alle transformaties die staan te gebeuren. Dit vraagt om wenbaarheid, flexibiliteit en samenwerking.

BdB Overheid versterkt organisaties in het sociaal domein in de projecten rondom inkoop en transformaties. Door onze betrokkenheid bij zowel gemeenten als zorgaanbieders, kennen we de taal en processen vanuit beide perspectieven, weten we welke belangen er spelen en is het onze kracht om deze werelden bij elkaar te brengen. Om zo vanuit maatschappelijk partnerschap samen te werken in de zoektocht naar betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg.

We richten ons op de lange termijn, met focus op leren en ontwikkelen om veranderkracht binnen overheidspartijen te vergroten. We nemen mensen mee in het veranderproces, brengen kennis over en zorgen voor een optimale borging in de werkprocessen om ook op de lange termijn impact te bereiken.

Benieuwd hoe onze relaties onze ondersteuning ervaren? Dat lees je hieronder!

"In 2019 leerden we BdB voor het eerst kennen. Na een bureauselectie kozen we unaniem voor BdB, vanwege de creatieve actiegerichte aanpak. Nu een aantal jaar later zijn we drie projecten verder en heb ik gemerkt dat de actiegerichtheid kenmerkend is. Luisteren, analyseren en doorpakken naar een oplossing toe dat kenmerkt wat mij betreft de wijze hoe projecten worden aangepakt. Elk project is afgerond met het concrete eindresultaat dat we voor ogen hadden. En, bij BdB zijn de adviseurs ook nog gewoon leuke gezellige mensen!"-

Manager Klant, Innovatie, Communicatie & Kwaliteit in de gehandicaptenzorg

BdB Overheid kan overheidsorganisaties in het sociaal domein versterken in:

  • Projectmatig werken;
  • Inkoop & contractmanagement;
  • Samenwerkingsbegeleiding.

Of door de invulling van een (interim) rol als:

  • Projectleider/ programmamanager;
  • Contractmanager;
  • Beleidsmedewerker;
  • Procesbegeleider- of versneller.

Daarnaast bieden we diverse opleidingen voor contractmanagers en projectleiders.

Voor meer informatie neem contact op met Eline Odding.

Eline Odding
Top