Versnellen van nieuwbouwplannen 

BdB Overheid ondersteunt gemeentes en marktpartijen om samen sneller te ontwikkelen.

 

Versnellen van nieuwbouwplannen

Het beschikbaar maken én bouwen van energiezuinige nieuwbouw is één van de belangrijkste binnenlandse uitdagingen waar Nederland voor staat. Voor het realiseren van ambitieuze toekomstplannen wordt de door de bouw- en installatiesector en overheidsorganisaties hard gewerkt om onze fysieke leefomgeving toekomstbestendig te maken. Bij BdB Overheid zijn we ervan overtuigd dat wij met ons brede netwerk in de bouwsector een stevige bijdrage kunnen leveren aan deze uitdaging.


Vaak beginnen nieuwbouwplannen met veel ambitie en enthousiasme. Het is echter lang niet vanzelfsprekend dat die ook voortvarend tot een goed resultaat worden gebracht. Door middel van onze eigen methode, Samen Sneller Ontwikkelen (SSO), helpen wij overheidsorganisaties en marktpartijen om projecten een kortere doorlooptijd te geven en meer voorspelbaarheid in te bouwen. We bevorderen integrale samenwerking, een efficiënt te doorlopen proces.

Het toekomstbestendig maken van de fysieke leefomgeving vraagt een integrale aanpak.  

BdB Overheid kan overheidsorganisaties op het gebied van Samen Sneller Ontwikkelen ondersteunen in:

  • Het richten, inrichten en begeleiden van strategische samenwerking tussen gemeenten, corporaties en marktpartijen op basis van strategische ontwikkelagenda’s;
  • Het leveren van een binnen de gemeente overkoepelende ontwikkelregisseur om samen met de verschillende afdelingen tot een minimale gebiedsvisie te komen;
  • Het uitvoeren van een stresstest op individuele planontwikkeling;
  • Het opstellen en gezamenlijk vaststellen van een startnotitie.

Of door de invulling van een rol als:

  • Ontwikkelregisseur
  • Omgevingsmanager
  • Participatiebegeleider

Voor meer informatie neem contact op met Gertjan Wessels.

Gertjan Wessels
Top