Duurzaamheid

Het versnellen en versoepelen van verduurzaming in samenwerking met de overheid

Duurzaamheid
Het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord en het uitvoeren van de energietransitie is één van de grootste en belangrijkste uitdagingen van het moment. Om dat mogelijk te maken, is samenwerking en vertrouwen tussen de verschillende partijen van cruciaal belang. Vanuit onze ervaring in de bouw- en zorgsector zien we dat organisaties willen meewerken, maar verwachten zij wel van overheidsorganisaties dat zij de regierol op zich nemen.

Om die reden heeft BdB Overheid zich verdiept in concrete nationale verduurzamingsprogramma’s zoals de Regionale Energie Strategie (RES), het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Nationaal Isolatie Programma (NIP). In deze programma’s komen grote ambities op het gebied van duurzaamheid bij elkaar en levert BdB een concrete bijdrage aan de ondersteuning van de regierol die bij gemeentes ligt.

BdB Overheid ondersteunt gemeentes in de uitvoering van hun regierol in landelijke programma’s op het gebied van duurzaamheid.

BdB Overheid kan overheidsorganisaties op het gebied van duurzaamheid ondersteunen in:

  • Het uitvoeren van een nulmeting;
  • Het versnellen en/of versoepelen van vergunningsprocessen;
  • Het door vertalen van beleid naar acties;
  • Het organiseren en uitvoeren van participatie;
  • Het informeren en opleiden van (nieuwe) beleidsmedewerkers.

Of door de invulling van een rol als:

  • Programmamanager;
  • Procesbegeleider;
  • Projectleider- of secretaris;
  • Omgevingsmanager.

Voor meer informatie neem contact op met Tjerk Michielse.

Tjerk Michielse
Top