Omgevingswet

Wij helpen overheid en gemeenten met de invoering van de Omgevingswet.

 

 Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is qua grootte en impact ‘vergelijkbaar met de invoering van het Burgerlijk Wetboek vanaf 1949’. De wet beoogt de bundeling van vele wetten, AmvB’s en ministeriële regeling inéén te vatten. Het doel hiervan een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en het versnellen van besluitvorming.

Belangrijke onderdelen zijn onder andere:

 • De wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb);
 • Het organiseren van veiligheid in de directe omgeving;
 • Het verplicht organiseren van participatie.

BdB Overheid is kennisdrager op het gebied van de Wkb, veiligheid en participatie als onderdeel van de Omgevingswet.

BdB Overheid kan overheidsorganisaties op het gebied van de Omgevingswet ondersteunen in:

 • Het uitvoeren van een nulmeting Wkb en het op basis daarvan implementeren;
 • Het organiseren van relevante kennissessies voor de Omgevingswet: Wkb, veiligheid en participatie;
 • Het ondersteunen van de afdeling Vastgoed in de rol van opdrachtgever en de VTH-afdeling in de rol van Bevoegd Gezag;
 • Het organiseren van proefprojecten in relatie tot het werken met de Wkb en het organiseren van participatie;
 • De HR-afdeling tijdig betrekken bij de invoering van de omgevingswet t.b.v. een geslaagde invoering (nieuwe rollen, kennis en vaardigheden).

Of door de invulling van een rol als:

 • Programma- of omgevingsmanager;
 • Projectleider- of secretaris;
 • Aanjager/stimulator;
 • Projectcoach Wkb;
 • Uitvoeren en/of begeleiden participatie-interventies tussen gemeente, markt en burgers.

Voor meer informatie neem contact op met Gertjan Wessels.

Gertjan Wessels
Top