overheid

Voorbereiding Unie van Waterschappen

Ter voorbereiding op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft de Unie van Waterschappen in samenwerking met BdB Groep op 7 oktober 2022 een kennissessie georganiseerd.

Voortbordurend op de kennis over de impact van de Wkb en de manier waarop individuele waterschappen zich op de Wkb kunnen voorbereiden, hebben we kennis en praktische tips gedeeld.

Tijdens de kennissessie zijn we met een aantal interessante sprekers en 13 verschillende waterschappen het gesprek aangegaan. Uit deze gesprekken zijn de volgende aanbevelingen voortgekomen:

Henk van Vulpen | Expert Vastgoed en Infrastructuur, Rijksvastgoedbedrijf

 • Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) was vanaf een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van de Wkb. In de afgelopen jaren zijn er meerdere proefprojecten uitgevoerd i.h.k.v. de Wkb. Hierdoor zijn al veel leerervaringen opgehaald.
 • RWS, ProRail en RVB werken samen aan een handleiding over de opdrachtgevers van GK-1 objecten die de Wkb vorm kunnen geven in de eigen projecten. De handleiding gaat o.a. in op wie wanneer en met welke scope de kwaliteitsborger contracteert. Zodra deze beschikbaar is zal deze ook gedeeld worden met de waterschappen.
 • Het Rijkvastgoedbedrijf gaat zich ook vroegtijdig voorbereiden op gevolgklasse 2 en 3 omdat dat een veel groter deel van het portfolio zal omvatten.
 • De private wijzigingen zijn momenteel al goed geborgd in de bestaande contractvormen. De UAV en de UAV-GC krijgen een nieuwe versie waarin de Wkb is meegenomen. Het is even afwachten voordat de nieuwe versies gepubliceerd worden. Henk van Vulpen zal Henkjan van de Meer hiervan op de hoogte houden.

Hajé van Egmond | Beleidsadviseur Kwaliteitsborging, Ministerie van Binnenlandse Zaken

 • Het kan lastig zijn om de gevolgklasse van objecten van waterschappen te bepalen; mede omdat de gevolgklasse afhankelijk is van de uitvoering van het object. De definitie vanuit de wet beschrijft niet elk type project en uiteindelijk is het Bevoegd Gezag (gemeente) dat bepalend kan zijn voor het vaststellen van de gevolgklasse. Doordat de kennis over waterschapsobjecten vooral binnen de waterschappen zit, is het advies om de eigen expertise te gebruiken om de gevolgklasse te bepalen.
 • Door zelf te beargumenteren waarom een object binnen gevolgklasse 1 of 2 zal vallen, kom je al voorbereid met een verhaal aan tafel bij de gemeente. De verwachting is dat in veel gevallen de gemeente mee zal gaan met de expertise binnen het waterschap.
 • Laten we als waterschappen vooral de ervaringen en voorbeelden delen.

 

Mark Pietersen | Projectmanager Gemalen, Waterschap Noorderzijlvest

 • Het proefproject werkt met een kwaliteitsborger op basis van TIS.
 • De kwaliteitsborger is gekozen door de aannemer maar is gecontracteerd door het waterschap.
 • Het project is nog niet in uitvoering en zal binnenkort een aannemer gaan contracteren.
 • Mark roept de waterschappen op om vooral een proefproject te initiëren omdat het veel ervaring in de praktijk oplevert.

Henkjan van Meer | Beleidsadviseur Duurzaam Publiek Opdrachtgeverschap

 • Henkjan geeft aan dat de ervaringen in de voorbereidingen vooral gedeeld moeten worden. Hiervoor kunnen de bestaande communicatielijnen en werkgroepen gebruikt worden.

Terug

Top