overheid

Projectleiders van BdB

We kunnen u ondersteunen als projectleider op diverse thema’s; waaronder Wkb, Zorginkoop en Duurzaamheid. Bekijk onze profielschetsen voor meer informatie.

Samen sterk in Wkb

Binnen het ruimtelijk domein en als bouwsector staan we – nu het hoge woord in de Eerste Kamer eruit is – voor de opgave om ons definitief voor te bereiden op de Omgevingswet en de Wkb. Dit naast alle andere urgente thema’s en veranderingen die al de nodige aandacht vragen.

Herkent u zich in deze uitdaging? En bent u als gemeente tegelijkertijd op zoek naar capaciteit en Wkb-expertise om u voor te bereiden? Vanuit BdB Overheid ondersteunen wij onze relaties om hier invulling aan te geven. Bekijk onze profielschets voor projectleider Wkb die we voor u kunnen invullen en hoe u met ons in contact kunt komen.

Samen sterk in zorginkoop

Vanuit het sociaal domein staan we als gemeenten en zorgaanbieders aan de lat voor het realiseren van 'passende zorg’ in Nederland. Tegelijkertijd blijven de zorgkosten stijgen, hebben we een tekort aan personeel en is de regelgeving met een veelvoud aan subsidies (o.a. GALA, IZA, WOZO) en financieringsstromen complex.

Herkent u zich in deze uitdagingen? En bent u als gemeente tegelijkertijd op zoek naar capaciteit en expertise om vanuit het zorginkoopproces effectief een bijdrage te leveren aan het realiseren van passende zorg? Vanuit BdB Overheid ondersteunen wij onze relaties om hier invulling aan te geven. Bekijk onze profielschets voor projectleider sociaal domein die we voor u kunnen invullen en hoe u met ons in contact kunt komen.

Samen sterk in verduurzaming

Gemeenten werken vanuit een verbindende, beleidsmatige en opdrachtgevende rol aan een duurzame omgeving. Dit kan gaan over de energietransitie, klimaatadaptatie, de RES, aardgas-vrije wijken of MVO en duurzaam inkopen. De motivatie, urgentie en plannen zijn er wel; toch is het soms uitdagend om het concreet te maken in de praktijk, actiegericht te werken of alle voortgangen samen te brengen.

Herkent u zich in deze uitdaging? En bent u als gemeente tegelijkertijd op zoek naar capaciteit en kennis om de slagkracht te vergroten? Vanuit BdB Overheid ondersteunen wij onze relaties om hier invulling aan te geven. Bekijk onze profielschets voor projectleider duurzaamheid die we voor u kunnen invullen en hoe u met ons in contact kunt komen.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze contactpersonen welke vermeld staan in de profielschets. Ook kan er gemaild worden naar info@bdbgroep.nl.

Terug

Top