bouw

De Infrasector en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – wat is de impact?

15-12-2022

We horen en zien het steeds vaker voorbij komen: de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De wet kent een aantal doelen: de kwaliteit van bouwwerken verhogen, de (informatie)positie van de consument verbeteren en het verduidelijken van de rolverdeling in de keten. Om deze doelen te behalen brengt de wet een aantal wijzigingen met zich mee en daarover krijgen we vaak de vraag: wat is de impact op ons werk? 

Uit onze ervaringen valt op dat er bij infrabedrijven nog veel onduidelijkheid is over wat de impact op het werk gaat zijn. Dat heeft voornamelijk te maken met wat wij ook constateren: het is lastig om voor infra bouwwerken te bepalen welke wijzigingen van de Wkb nu precies van toepassing gaan zijn. In deze blog gaan we in op de wijzigingen en delen we onze ervaring en kennis, maar we zullen ook vertellen waar nog onduidelijkheid over is.

Wat gaat er veranderen?

De Wkb brengt een aantal wijzigingen met zich mee die gaan gelden voor alle bouwwerken (nieuw- en verbouw) vanaf 1-7-2022. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt door bouwwerken in te delen in gevolgklassen 1 tot en met 3. De gevolgklassen zijn ingedeeld op basis van het maatschappelijk risico als niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. De wijzigingen die voor alle bouwwerken gaan gelden zijn:

 • Verruimde aansprakelijkheid
  • Aannemer is aansprakelijk voor alle gebreken (dus ook voor niet verborgen gebreken) die aan hem zijn toe te wijzen. De bewijslast ligt bij de aannemer.
 • Informatieplicht
  • Eis om (alleen particuliere) opdrachtgever te informeren op welke wijze de aannemer is verzekerd.
  • Eis om (alleen particuliere) opdrachtgever te informeren dat 5% van de aanneemsom in depot bij de notaris mag worden gestort.
 • Waarschuwingsplicht
  • Schriftelijk en duidelijk waarschuwen van opdrachtgever over onjuistheden in de opdracht met daarbij aangevend de mogelijke gevolgen.
 • Consumentendossier
  • Het dossier geeft inzicht in het nakomen van de overeenkomst en bevat tekeningen en berekeningen en informatie over gebruikte materialen, installaties en een advies over onderhoud. Partijen moeten zelf afspraken maken over wat er in het dossier wordt opgenomen.

Als een bouwwerk in Gevolgklasse 1 (GK1) valt, dan gelden naast bovenstaande wijzigingen nog twee wijzigingen.

 • De vergunningsaanvraag: de ruimtelijk en technisch component worden van elkaar gesplitst. De gemeente toetst enkel nog op de ruimtelijk component van de aanvraag.
 • De komst van de private en externe kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger gaat toezien op de technisch component van het bouwwerk en geeft na uitvoering een verklaring af dat het bouwwerk voldoet aan de technische eisen.

In een later stadium (verwachting 2025) gaan deze twee wijzigingen ook gelden voor GK2 en GK3 bouwwerken, maar deze zijn per de invoering op 1-7-2022 dus nog niet van toepassing.

Welke bouwwerken vallen binnen GK1?

Binnen GK1 is het maatschappelijk risico beperkt en valt te denken aan grondgebonden woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen. Als het gaat om infrawerken zijn er een aantal voorbeelden te noemen:

 • Fiets- en voetgangersbruggen met een overspanning van maximaal 20 meter over wegen en spoor- en waterwegen, tenzij over provinciale wegen of rijkswegen, vallen onder GK1.
 • Bouwwerken bedoeld voor wegen, vaarwegen, stroomvoorziening, en dergelijke als ze niet hoger dan 20 meter zijn, vallen onder GK1. Denk hierbij bijvoorbeeld geluidsschermen, keermuren, windmolens en zendmasten.

In praktijk ervaren we dat deze voorbeelden niet uitputtend zijn en dat het goed is om bij twijfel per bouwwerk te toetsen in welke gevolgklasse het bouwwerk valt. Een nuttige tip voor de infrasector die we graag willen meegeven is dat als een infrawerk binnen GK2 of GK3 valt, maar een onderdeel van het project/vergunning in GK1, dat dan de hoogste gevolgklasse leidend is. Dit betekent dus dat er de komende jaren nog geen kwaliteitsborger bij het project betrokken hoeft te worden. De wijzigingen die gelden voor alle bouwwerken gaan echter wel gelden!

BdB Bouw

Heb je een vraag, wil je gewoon even sparren of wil je graag weten hoe wij jou verder kunnen helpen. Neem gerust even contact op met ons BdB bouwteam!

Terug

Top