bouw

Duurzame inzetbaarheid

Door de snelle ontwikkelingen van de afgelopen tijd, zoals bijvoorbeeld het personeelstekort waar je niet meer onderuit kan, is er een sterke behoefte om het gesprek te voeren en elkaar te inspireren, om zo samen de uitdagingen van de sector aan te pakken. Uit de Human Capital netwerksessies en gesprekken die we hebben met relaties blijkt keer op keer dat duurzame inzetbaarheid echt een onderwerp is wat we moeten adresseren.

Om het thema meer handen en voeten te geven hebben we duurzame inzetbaarheid ingedeeld in 6 verschillende onderdelen. Wanneer je als organisatie aandacht wil besteden aan duurzame inzetbaarheid is het belangrijk al deze onderdelen aan bod te laten komen.

Hieronder geven we iets meer duiding aan deze 6 onderdelen:

 • Mentaal evenwicht:

  Verwijst naar het mentale vermogen om het werk op een gezonde en gemotiveerde manier te kunnen doen, zonder dat er hierbij negatieve stress ondervonden wordt. Mentaal evenwicht gaat over motivatie, plezier, competent zijn, voldoende bagage hebben, de mentale en emotionele belasting en in kunnen spelen op verandering.
 • Werkinhoud:

  Met de werkinhoud bedoelen we taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dit heeft alles te maken met de functieomschrijving, taakeisen en competenties, maar bijvoorbeeld ook met taakdifferentiatie.
 • Fysiek werkvermogen:

  Gaat over de fysieke gezondheid van de medewerker. Dus onder andere over de leefstijl, vitaliteit en zaken als bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning.
 • Gezonde werkprocessen:

  De omgeving waarbinnen de medewerker zijn of haar functie vervult moet veilig en gezond zijn. Daarbij horen bepaalde faciliteiten en gezonde arbeidsomstandigheden, veiligheid en voldoende hulpbronnen.
 • Sociale balans:

  Gaat over de relatie en interactie met je collega's. Maar ook over de balans tussen werk en privé in de verschillende levensfasen en over je (sociale) betrokkenheid.
 • Werkontwikkeling:

  verwijst naar jouw groei en ontwikkeling met het oog op je huidige of toekomstige functie. Daarbij gaat het om mobiliteit, verandering, leren en ontwikkelen en gedragscompetenties.

Herken je deze thema’s? En wat doe jij al om hiermee om te gaan binnen jouw organisatie? Wil je je aanmelden voor ons netwerk of praat met ons mee op 21 juni a.s. over het onderwerp duurzame inzetbaarheid? Aanmelden kan via onze website.

Terug

Top