overheid

Is de HR-afdeling al betrokken bij de voorbereiding op de Omgevingswet?

De Omgevingswet, die naar verwachting wordt ingevoerd in 2023, is een veelbesproken thema bij alle organisaties die onderdeel zijn van de bouwkolom binnen de fysieke leefomgeving. Dat is zeker niet onterecht, aangezien het de grootste wetgevingsoperatie is sinds de invoering van de grondwet in 1848.

Impact van de Omgevingswet

De Omgevingswet heeft onder andere impact op 3 lijnen:

  1. De verandering van de spelregels binnen het publieke stelsel van kwaliteitsborging (Wkb);
  2. De toevoeging van spelregels over de veiligheid in de directe omgeving van het bouwwerk;
  3. Veranderende spelregels over de toepassing van participatie.

Deze 3 lijnen zijn voorbeelden van regels die gaan veranderen. Maar naast de regels vraagt de Omgevingswet vooral een andere houding en gedrag. De begrippen ‘vertrouwen’ en ‘samenwerken’ zijn niets voor niets vaak te vinden in de Omgevingswet. De andere manier van werken vraagt andere competenties en vaardigheden van een gemeente of andere overheidsinstelling. Tegelijkertijd zien we dat gemeente zich nu vooral bezig houden met de procesmatige voorbereiding en het kunnen garanderen van het soepel doorlopen van het primaire proces (met betrekking tot vergunningen).

Wetende dat naast de Omgevingswet er nog vele andere ontwikkelingen en maatschappelijke thema’s zijn waar een gemeente zich op moet voorbereiden, is het naast de inhoudelijke (proces)wijzigingen belangrijk om als HR-afdeling actief het gesprek aan te gaan over de manier waarop (nieuwe) competenties en vaardigheden een plaats moeten krijgen binnen de organisatie.

Wat kan je als HR-afdeling doen in de voorbereiding op de Omgevingswet?

  1. Zorg dat je als HR-afdeling aanhaakt bij het verandertraject rond de Omgevingswet.
  2. Bekijk de competentieprofielen t.a.v. de Omgevingswet, opgezet door de VNG:
  3. Voer een gap-analyse uit tussen de benodigde functieprofielen en huidige rollen binnen de organisatie.
  4. Stel een strategische personeelsplanning op.

Wat doet BdB Overheid aan de menselijke kant van de Omgevingswet?

  • Organiseren van trainingen en kennissessies op thema’s binnen de Omgevingswet.
  • Het ondersteunen van zowel HR-afdeling als afdelingen in de fysieke leefomgeving in de voorbereiding op de menselijke kant van de Omgevingswet.
  • Het voeren van een (vrijblijvend) oriënterend gesprek om een inschatting te maken van waar de gemeente staat op het gebied van de competenties en vaardigheden die vanuit de Omgevingswet gevraagd worden.

Terug

Top