Betrokken en
ondernemende
professionals

In de kern zijn wij een bedrijf van mensen die andere mensen graag helpen.

 

Leer ons kennen

Ben je al klaar
voor de Wkb?

De ingangsdatum van de wet komt steeds dichterbij. Ben je al klaar voor de Wkb met jouw project en organisatie?

Leer meer

Ontwikkel jezelf tot verpleegkundig leider

Bijdragen aan een toekomstbestendige zorgsector vanuit verpleegkundig leiderschap? Neem deel aan ons ontwikkeltraject voor ambitieuze verpleegkundigen.

Samen sterk in organisatieontwikkeling

Binnen de bouw-, zorg- en overheidssector hebben wij een bevoorrechte positie om organisaties te ondersteunen in
hun missie om Nederland mooier, veiliger, gezonder, duurzamer en leefbaarder te maken.

‘Scherpte, inhoud
en plezier!’

‘Actuele kennis
van de markt’

‘Organisatieontwikkeling met
creativiteit en een
praktische aanpak’

Bouwen aan
organisaties

Samen met onze relaties uit de bouwbranche helpen wij vanuit het vak organisatieontwikkeling de gewenste resultaten te behalen.

Gezond organiseren
is ons vak

Samen werken wij aan een toekomstbestendige zorgsector voor ons allemaal.

Bouwen aan beleid

Samen met onze overheidsrelaties werken wij aan wendbaar en resultaatgericht nieuw beleid.

Actueel

Met creativiteit en actuele kennis van de uitdagingen in de markt zijn we continu samen in beweging.

15-12-2022
Blog

De Infrasector en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – wat is de impact?

We horen en zien het steeds vaker voorbij komen: de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De wet kent een aantal doelen: de kwaliteit van bouwwerken verhogen, de (informatie)positie van de consument verbeteren en het verduidelijken van de rolverdeling in de keten. Om deze doelen te behalen brengt de wet een aantal wijzigingen met zich mee en daarover krijgen we vaak de vraag: wat is de impact op ons werk? 

19-12-2022
Onderzoek

Calamiteiten onderzoek in de Ouderenzorg

Om te leren van incidenten en calamiteiten in de zorg is het van belang een objectief en volledig onderzoek uit te voeren naar mogelijke oorzaken. Hoe wordt het calamiteitenonderzoek eigenlijk optimaal benut om bij te kunnen dragen aan het leren en verbeteren in zorgorganisaties? BdB Zorg vroeg het een tiental grote en kleine VVT organisaties en kwam tot een aantal belangrijke bevindingen. 

07-12-2022
Inspiratiesessie

Aanvullende wetgeving over veiligheid voor opdrachtgevers

In de huidige wetgeving hebben de opdrachtgever en opdrachtnemer de verplichting om een V&G coördinator ontwerpfase en V&G coördinator uitvoeringsfase aan te stellen. Met de komende invoering van de Omgevingswet wordt daar een functionaris aan toegevoegd; de Veiligheidscoördinator Directe Omgeving (VDO).  

Een sterk team van betrokken en ondernemende professionals.

Blijf op de hoogte

Frequent organiseren wij inspiratiesessies en opleidingen over relevante kansen en uitdagingen in de bouw, zorg of overheid. Wil je graag een uitnodiging ontvangen voor deze inspiratiesessies?

Top